Únor 2020

ČJ - podstatná jména rodu středního a  ženského - určujeme jejich vzory
Sloh - do pátku odevzdat vlastní tvorbu na libovolné téma
 
Mat - sčítání a odčítání čísel do milionu, pamětní násobení a dělení, slovní úlohy
Geometrie - rýsování rovinných útvarů - čtverec, obdélník, kružnice
 
Vlastvěda - DĚJINY českých zemí -  pravěk, doba bronzová a železná,
příchod Slovanů, Velkomoravská říše
 
Přírodověda - pokusy a měření - délka, hmotnost, objem, čas a teplota
U lidských obydlí _ rostliny a živočichové - hospodářská a domácí zvířata