UČIVO pro týden 18.11. - 22.11.2019

Český jazyk
- opakování - předpona ob - , v - / skupiny bě/ bje, vě/vje 
- předpona vy- , vý - 
- vyjmenovaná slova
 
Matematika
- opakování - zaokrouhlování čísel na desítky, stovky a tisíce 
- sčítání a odčítání do 10 000
- geometrie - tělesa, geometrie kolem nás
 
Vlastivěda
- test - pohoří ČR - orientace na mapě, znát nejvyšší hory 
- rozdali jsme si referáty Krajská města - rozloha, počet obyvatel,památky, zajímavosti, obrázek
  ( nosit až po novém roce )
- vodstvo ČR
 
Přírodověda
- testík - rostliny dělení podle místa růstu a užitku
-  živočichové - vlastnosti a dělení
 
Výtvarná výchova , pracovky
- dokončení šití, výrobky na školní jarmark