AKCE TŘÍDY

  • V úterý 12.6. na děti na kladenském dopravním hřišti čekala poslední část praktické zkoušky. I přes malé počáteční dopravní přestupky, si děti pravidla silničního provozu rychle osvojily. V pondělí 18.6. převzali žáci za své dovednosti,  které získali v dopravní výchově, malé odměny. Ti, kteří dobře zvládli i teoretickou část, obdrželi i průkaz cyklisty.

  • Cesta na školu v přírodě proběhla bez problémů. Zde nás přivítalo hezké počasí a milí vychovatelé. Na jídle si děti velice pochutnaly, odpoledne si postavily v lese kosmické rakety, kterými se vydají za dobrodružstvím.

  • Na cestu do Prahy jsme měli v úterý 15. května 2018 hezké počasí. Na Petříně jsme navštívili Štefánikovu hvězdárnu, kde žáci zhlédli pořad ZEMĚ JAKO PLANETA, po ní následovala beseda s astronomem. Zde žáci mohli klást zvídavé otázky týkající se vesmíru. Exkurze hvězdárny dále pokračovala prohlídkou kopulí s dalekohledy a byla zakončena ve stálé expozici. Některé děti neodolaly velkému lákadlu ZRCADLOVÉHO BLUDIŠTĚ a vydaly se do labyrintu, zde na ně čekala i síň smíchu s množstvím zakřivených zrcadel. 

  • V úterý 24.dubna 2018 jsme navštívili Letiště Václava Havla v Praze. Žákům se exkurze velice líbila, měli možnost poznat zázemí mnoha zajímavých profesí a míst, kam se běžní cestující nikdy nepodívají. Tatínek Terezky, pan Tomajer, zajistil dětem bonusovou prohlídku hangáru a letadel, která nejsou součástí exkurze. Bylo to velice příjemné překvapení. ,,DĚKUJEME !!!"

  • Středa 14. února 2018  - svátek sv. Valentýna se stal pro děti vítanou příležitostí, kdy se velice překonaly a na malé lístečky si vzájemně napsaly něco hezkého, pochvalného.

  • V úterý 16. ledna 2018 navštívila naše třída Národní galerii v Praze. Zde se žáci podle svého uvážení rozdělili do dvou skupin. První skupina si vybrala téma BAREVNÉ ČAROVÁNÍ. Prozkoumávala  obrazy, kde vodní hladina hrála zvláštními barvami. Druhá skupina se vydala prozkoumat STAVBY KOLEM NÁS.  Žáci zde poznávali práci architekta. V závěru návštěvy zbyl i čas na prohlídku galerie.

  • V pondělí 13.11. 2017, na kdy byl vyhlášen DEN LASKAVOSTI, nám počasí bohužel moc nepřálo a museli jsme náš dobrý skutek přesunout na čtvrtek, kdy se žáci do úklidu obce doslova vrhli. Ani ten nejmenší nepořádek Ďáblům neušel a vše skončilo v odpadkovém pytli. Do úklidu se zapojila celá třída.
  • V pátek 10.11. 2017 žáci navštívili divadlo Gong v Praze, kde shlédli divadelní představení ,,Dobrodružství Toma Sawyera". Příběh opravdového kamarádství s velkou spoustou lumpáren se žákům velice líbil. Jen někteří litovali toho, že divadlo netrvalo déle.         ,,,, ŠKOLA? PCHE! TO JE PŘECE ZTRÁTA ČASU, KDYŽ SE VENKU ZATÍM DAJÍ ZAŽÍT VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ.""
  • V úterý 19.9. 2017 si žáci čtvrté třídy vyzkoušeli své dovednosti na dopravním hřišti, kde museli zvládat různé situace na kolech. Své vědomosti si dále prohloubí v teoretické části, která proběhne ve škole 23.11. 2017 od 9.40 hod.