Aktuální učivo

 

Český jazyk - Matematika - Prvouka - Anglický jazyk

  • procvičování vyjmenovaných slov - cvičebnice
  • počítáme do 1000
  • písemné násobení jednociferným číslem
  • dělení - neúplný podíl
  • úlohy (logické)
  • Matematický Klokan - 22. března 2019
  • kruh a kružnice - práce s kružítkem
  • živá příroda 
  • unit 5 - "In the park" - opakování