Aktuální učivo

 

Český jazyk - Matematika - Přírodověda- Vlastivěda - Anglický jazyk

 • opakujeme - párové souhlásky, psaní i/y - í/ý po tvrdých a měkkých souhláskách
 • číselné řady v oboru do 1000, porovnávání čísel, dělení se zbytkem 
 • numerace do 1000
 • slovní úlohy
 • G: Bod, přímka, úsečka - opakování
 • společné znaky živočichů, rostlin
 • základní podmínky života na naší planetě Zemi
 • Česká republika - poloha, sousední státy, symboly české státnosti
 • státní svátky
 • opakování slovní zásoby
 • písničky z 1. dílu Happy Street
 • Unit 1 "Where is Flossy?"