Aktuální učivo

 

Český jazyk - Matematika - Prvouka - Anglický jazyk

  • vyjmenovaná slova po L
  • počítáme do 1000 
  • přímka, úsečka, polopřímka
  • živá a neživá příroda
  • přírodnina - surovina - výrobek
  • "At Happy House"