Aktuální učivo

 

Český jazyk - Matematika - Prvouka - Anglický jazyk

 • skloňování podstatných jmen - pádové otázky
 • určujeme o podstatných jmen . rod,  životnost u m. rodu, číslo a pád
 • počítáme do 1000
 • písemné násobení jednociferným číslem
 • dělení - neúplný podíl
 • slovní úlohy
 • konstrukce trojúhelníku
 • kruh a kružnice - práce s kružítkem
 • nové učivo "Rostliny"
 • unit 7 - "IN THE STREET" - nová slovní zásoba
 • zájmena HE, SHE
 • opozita - old/young, fat/slim (thin),....
 • song: " A WOMAN AND A DOG"
 • procvičování učiva na  - https://www.duolingo.com/