Aktuální učivo

 

Český jazyk - Matematika - Prvouka - Anglický jazyk

 • stavba věty jednoduché 
 • souvětí
 • SČ - A. Lingrenová: "Děti z Bullerbynu"
 • počítáme do 100 - opakování
 • násobky 2 - 5
 • slovní úlohy
 • sudá a lichá čísla
 • zaokrouhlování na desítky
 • ČR - naše vlast
 • kraje
 • hlavní město Praha - památky
 • obyvatelstvo
 • Unit 2 - "At School"