Matematika

 

3. čtvrtletní práce - 

5.3. 2020 - školní sešit, učebnice geometrie, rýsovací pomůcky

4.3. 2020  -  test - procenta - opakování

3. domácí úkol na pondělí 24.2. 2020  - učebnice str. 123/ cvičení 5, 6

21.2. 2020 a 24.2. 2020 -  test - procenta

2. domácí úkol na pondělí 17.2.2020 - učebnice 125/2, 3

13.2. 2020 a 14.2. 2020 -  test - procenta

2. pololetí - 1. domácí úkol na pondělí 10.2.2020 - učebnice 118/1; 119/3

5.2. 2020 a 6.2. 2020 -  test - trojčlenka, poměr, přímá, nepřímá úměrnost, přímá úměrnost

23.1. 2020 -  test - nepřímá úměrnost, přinést 3. díl PS, kalkulačku

21.1. 2020 -  testpřímá úměrnost

14.1. 2020 - test - pravoúhlá soustava souřadnic

10.1. 2020 - 2. díl PS a trojúhelník s ryskou, píšeme op. test - měřítko plánu a mapy

8.1. 2020 - test - poměr

7.1. 2020 - PS 3. díl

17.12. 2019 - test - krácení poměru na základní tvar

13.12. 2019 - test - souhrnné opakování racionální čísla (kladné a záporné zlomky a desetinná čísla)

9.12. 2019 - test - racionální čísla (kladné a záporné zlomky a desetinná čísla)

9. domácí úkol na 9.12. 2019 - učebnice str. 83/6 - první sloupeček

5.12. 2019 - test - závorky - celá čísel (sčítání, odčítání, násobení, dělení)
3.12. 2019 - test - dělení celých čísel

2.12. 2019 - test - násobení celých čísel

8. domácí úkol na 2.12. 2019 - učebnice str. 69/4

28.11. 2019 - test - sčítání a odčítání celých čísel

26.11. 2019 - test - sčítání a odčítání celých čísel

Na drillandskill možnost procvičování sčítání a odčítání celých čísel!

7. domácí úkol na 25.11. 2019 - sčítání a odčítání celých čísel

22.11. 2019 - test - celá čísla (PS 112 - 116)

8.11. 2019 - test - dělení zlomků

5.11. 2019 - test - násobení zlomků

6. domácí úkol na 21.10. 2019 - učebnice str. 39/8; pracovní sešit 2. díl

21.10. 2019 - test - sčítání a odčítání smíšených čísel

17.10. 2019 - test - smíšená čísla

14.10. 2019 - test - sčítání a odčítání zlomků

5. domácí úkol na 14.10. 2019 - učebnice str. 35/1 - první dva sloupečky; 38/2 - první dva sloupečky, Procvičování zlomků - DRILLANDSKILL

10.10. 2019 - test - porovnávání zlomků, převod zlomek - desetinné číslo

4. domácí úkol na 7.10. 2019 - učebnice str. 27/cv. 1, 7

3.10. 2019 - test - zlomky

Procvičování zlomků - DRILLANDSKILL

3. domácí úkol na 30.9.2019 - učebnice str. 18/cv. 2, 3, 4

25.9. 2019 - test -  převody jednotek (objem, povrch, délka); objem a povrch krychle a kvádru; rýsovací potřeby

23.9. 2019 - test - úhly osová a středová souměrnost

2. domácí úkol na 23.9.2019 - učebnice str. 10/cv. 1 a) d); cv. 2 a) d); cv. 3 a) d); cv. 7 a) d)

20.9. 2019 - přinést i 2. díl PS, rýsovací potřeby

19.9. 2019 - test - úhly

17.9. 2019 - test - dělitelnost

1. domácí úkol na 16.9.2019 - učebnice str. 7/cv. 2; str. 7/cv. 3a - e

12.9. 2019 - test - desetinná čísla