Matematika

 

2. čtvrtletní práce - 

22.11. 2019 - test - celá čísla (PS 112 - 116)

8.11. 2019 - test - dělení zlomků

5.11. 2019 - test - násobení zlomků

6. domácí úkol na 21.10. 2019 - učebnice str. 39/8; pracovní sešit 2. díl

21.10. 2019 - test - sčítání a odčítání smíšených čísel

17.10. 2019 - test - smíšená čísla

14.10. 2019 - test - sčítání a odčítání zlomků

5. domácí úkol na 14.10. 2019 - učebnice str. 35/1 - první dva sloupečky; 38/2 - první dva sloupečky, Procvičování zlomků - DRILLANDSKILL

10.10. 2019 - test - porovnávání zlomků, převod zlomek - desetinné číslo

4. domácí úkol na 7.10. 2019 - učebnice str. 27/cv. 1, 7

3.10. 2019 - test - zlomky

Procvičování zlomků - DRILLANDSKILL

3. domácí úkol na 30.9.2019 - učebnice str. 18/cv. 2, 3, 4

25.9. 2019 - test -  převody jednotek (objem, povrch, délka); objem a povrch krychle a kvádru; rýsovací potřeby

23.9. 2019 - test - úhly osová a středová souměrnost

2. domácí úkol na 23.9.2019 - učebnice str. 10/cv. 1 a) d); cv. 2 a) d); cv. 3 a) d); cv. 7 a) d)

20.9. 2019 - přinést i 2. díl PS, rýsovací potřeby

19.9. 2019 - test - úhly

17.9. 2019 - test - dělitelnost

1. domácí úkol na 16.9.2019 - učebnice str. 7/cv. 2; str. 7/cv. 3a - e

12.9. 2019 - test - desetinná čísla