Matematika

 

1. čtvrtletní práce -

23.9. 2019 - test - úhly osová a středová souměrnost

2. domácí úkol na 16.9.2019 - učebnice str. 10/cv. 1 a) d); cv. 2 a) d); cv. 3 a) d); cv. 7 a) d)

20.9. 2019 - přinést i 2. díl PS, rýsovací potřeby

19.9. 2019 - test - úhly

17.9. 2019 - test - dělitelnost

1. domácí úkol na 16.9.2019 - učebnice str. 7/cv. 2; str. 7/cv. 3a - e

12.9. 2019 - test - desetinná čísla