Matematika

22.10.2018 - test: převody jednotek délky
7. domácí úkol na 22.10. 2018 - učebnice str. 94/5 násobení
18.10.2018 - test: násobení des. čísla 10, 100, 1000 
6. domácí úkol na 16.10. 2018 - učebnice str. 91/1 násobení, 91/1 dělení
5. domácí úkol na 8.10. 2018učebnice str. 84/4; 86/4 bez zkoušky
4.10. 2018 - test:  zaokrouhlování a porovnávání desetinných čísel 
4. domácí úkol na 1.10. 2018 - porovnávání des. čísel - viz nalepené zadání v domácím sešitě
27.9.2018 - test: zápis desetinného čísla desetinným zlomkem a naopak, číselná osa
3. domácí úkol na 24.9. 2018 - učebnice str. 35/2 první sloupeček
21.9. 2018 - rýsovací pomůcky
20.9. 2018 - opakovací test, násobení, dělení, sčítání a odčítání přirozených čísel