Matematika

1. čtvrtletní práce - 

14.10. 2019 - test - sčítání a odčítání zlomků

5. domácí úkol na 14.10. 2019 - učebnice str. 35/1 - první dva sloupečky; 38/2 - první dva sloupečky; Procvičování zlomků - DRILLANDSKILL

10.10. 2019 - test - porovnávání zlomků, převod zlomek - desetinné číslo

4. domácí úkol na 7.10. 2019 - učebnice str. 27/cv. 1, 7

3.10. 2019 - test - zlomky

Procvičování zlomků - DRILLANDSKILL

3. domácí úkol na 30.9.2019 - učebnice str. 18/cv. 2, 3, 4

25.9. 2019 - test -  převody jednotek (objem, povrch, délka); objem a povrch krychle a kvádru; rýsovací potřeby

23.9. 2019 - test - úhly osová a středová souměrnost

2. domácí úkol na 23.9.2019 - učebnice str. 10/cv. 1 a) d); cv. 2 a) d); cv. 3 a) d); cv. 7 a) d)

20.9. 2019 - přinést i 2. díl PS, rýsovací potřeby

19.9. 2019 - test - úhly

17.9. 2019 - test - dělitelnost
1. domácí úkol na 16.9.2019 - učebnice str. 7/cv. 2; str. 7/cv. 3a - e
12.9. 2019 - test - desetinná čísla