Matematika

4. čtvrtletní práce -  14. 6. 2019 (opakování viz bakaláři)

2.5. 2019 - test: Středová souměrnost, přinést PS 3. díl
4.4.2019 - test: Konstrukce trojúhelníku; výšky
21. domácí úkol na 1. 4. 2019 - učebnice str. 99/1
29.3.2019 - test: Konstrukce trojúhelníku; těžnice
22.3.2019 - test: Konstrukce trojúhelníku; trojúhelníková nerovnost  
20.3.2019 - test: Rovnoramenný trojúhelník - obvod, úhly - viz PS a školní sešit
20. domácí úkol na 18.3. 2019 - učebnice str. 86/2; zkoušení: rozdělení úhlů dle velikosti, dělení trojúhelníků dle stran, dle úhlů
13.3.2019 - test: Úhly v trojúhelníku
1.3.2019 - test: Úhly souhlasné, střídavé, vrcholové, vedlejší
28.2.2019 - test: Sčítání a odčítání úhlů, převody stupně - minuty, minuty - stupně
27.2.2019 - test: Sčítání a odčítání úhlů, převody stupně - minuty, minuty - stupně
19. domácí úkol na 25.2. 2019 - učebnice str. 42/D2 - 1a) b)
21.2.2019 - test: Úhly souhlasné, střídavé, vrcholové, vedlejší
19.2. 2019 - test: Opakování úhly - viz PS str. 147
18.2. 2019 - test: Úhly vedlejší a vrcholové
18. domácí úkol na 18.2. 2019 - učebnice str. 43/1,2; 49/5a) b) c) d) e)
12.2. 2019 - test: Konstrukce úhlů pomocí kružítka viz školní sešit (30, 45, 60, 90, 180 stupňů)
17. domácí úkol na 11.2. 2019 - učebnice str. 52/3; 51/1; 51/B2
8.2. 2019 - test: Grafické sčítání a odčítání úhlů, násobení a dělení, osa úhlu, konstrukce úhlu dané velikosti
5.2. 2019 - test: rozdělení úhlů dle velikosti, rozdělení trojúhelníku dle úhlů
16. domácí úkol na 21.1. 2019 - učebnice str. 33/5; 31/1
16.1. 2019 - test: pravoúhlá soustava souřadnic
15. domácí úkol na 14.1. 2019 - viz zadání domácí sešit
11.1. 2019 - přinést PS 2. díl, rýsovací potřeby včetně úhloměru
4.1. 2019 - přinést PS 1. díl, rýsovací potřeby
20.12. 2018 - test: nejmenší společný násobek
17.12.2018 - test:   největší společný dělitel
14. domácí úkol na 17.12. 2018 - učebnice str. 69/1
14.12.2018 - test:  rozklad na prvočísla
11.12.2018 - test: znaky dělitelnosti PS 106 - 107, násobek a dělitel PS 101 - 102; rozklad na prvočísla
13. domácí úkol na 10.12. 2018 - učebnice str. 66/3
5.12.2018 - znaky dělitelnosti PS 106 - 107, násobek a dělitel PS 101 - 102; příklady - viz školní sešit
12. domácí úkol na 3.12. 2018 - učebnice str. 55/13
11. domácí úkol na 26.11. 2018 - učebnice str. 121/20
23.11.2018 - test: souhrnné opakování desetinná čísla
10. domácí úkol na 19.11. 2018 - učebnice str. 113/1
14.11.2018 - test: dělení desetinných čísel
13.11.2018 - přinést PS 2. díl
9. domácí úkol na 12.11. 2018 - učebnice str. 111/B1 a - f
7.11.2018 - test: násobení desetinných čísel
5.11.2018 - test: násobení desetinných čísel
8. domácí úkol na 5.11. 2018 - učebnice str. 106/3; 82/1,2
22.10.2018 - test: převody jednotek délky
7. domácí úkol na 22.10. 2018 - učebnice str. 94/5 násobení
18.10.2018 - test: násobení des. čísla 10, 100, 1000 
6. domácí úkol na 16.10. 2018 - učebnice str. 91/1 násobení, 91/1 dělení
5. domácí úkol na 8.10. 2018učebnice str. 84/4; 86/4 bez zkoušky
4.10. 2018 - test:  zaokrouhlování a porovnávání desetinných čísel 
4. domácí úkol na 1.10. 2018 - porovnávání des. čísel - viz nalepené zadání v domácím sešitě
27.9.2018 - test: zápis desetinného čísla desetinným zlomkem a naopak, číselná osa
3. domácí úkol na 24.9. 2018 - učebnice str. 35/2 první sloupeček
21.9. 2018 - rýsovací pomůcky
20.9. 2018 - opakovací test, násobení, dělení, sčítání a odčítání přirozených čísel