Říjen v 6.B

V polovině října třída 6.B navštívila Planetárium v Praze, kde zhlédla naučný program "Pohyby Země", který se vztahuje k výuce zeměpisu. 
Poslední říjnový den byl věnován projektu "100 let republiky". Naše třída zpracovala vývoj státních symbolů v průběhu 100 let republiky. Dozvěděli jsme se mnoho novinek a doufám, že je žáci využijí ve výuce. Naučili jsme se vyrábět koardy a vyrobili puzzle ze státních znaků. Během projektového dne jsme si prohlédli práce ostatních tříd. Asi nejvíce nás zaujala škola před sto lety a móda.