13.1. Bonusový úkol- vlastivěda- Anička

 
 
Tuto dívku, bohužel jako jednu z mnoha, stála druhá světová válka život. Česky Anička, Anna, se před nacisty skrývala v jednom městě, bohužel, nakonec byla prozrazena.
 Jak se jmenovala a co jí postihlo?
 
Nápověda: napsala deníček