Fyzika

6.3. 2020 - laboratorní práce 
24. 2. 2020 - test - účinky elektrického proudu, elektrická práce - výpočty; výkon elektrického proudu - výpočty
17. 2. 2020 - test - paralelní a sériové zapojení rezistorů - výpočty, reostat, potenciometr
10.2. 2020 - test - Ohmův zákon, výpočty, závislost odporu na vlastnostech vodiče; převody jednotek
13.1. 2020 - zkoušení - Ohmův zákon, výpočty, závislost odporu na vlastnostech vodiče
16.12. 2019 - test - Zákony elektrického proudu v obvodech I
25.11. 2019 - test - Elektrický proud v kapalinách a plynech
15.11. 2019 - laboratorní práce
4.11. 2019 - test - schématické značky; procvičování schématické značky DRILLANDSKILL
21.10. 2019 - zkoušení - stavba atomu, elektroskop, elektrický náboj, elektrostatická indukce a polarizace, elektrický proud
14.10. 2019 - test - opakování učivo 1. - 4. hodiny (celé září); procvičování schématické značky DRILLANDSKILL
7.10. 2019 - zkoušení - stavba atomu, elektroskop, elektrický náboj, elektrostatická indukce a polarizace atd. viz učivo 1. - 3. hodiny
30.9. 2019 - test - stavba atomu, elektroskop, elektrický náboj, ionty, rozdělení látek dle vodivosti atd. viz učivo 1. a 2. hodiny
23.9. 2019 - zkoušení - stavba atomu, elektroskop, elektrický náboj atd. viz učivo 1. a 2. hodiny
16.9. 2019 - test - fyzikální veličiny, jednotky (procvičování na test viz drillandskill.com)