Matematika

1. čtvrtletní práce - 

14.10. 2019 - test - lomený výraz - krácení, podmínky

5. domácí úkol na 14.10. 2019 - učebnice str. 107/Úkol č.3

10.10. 2019 - test - lomený výraz - krácení, podmínky

7.10.2019 - test - podmínky - lomený výraz

4. domácí úkol na 7.10. 2019 - učebnice str. 104/Úkol č. 1

3.10.2019 - test - algebraické vzorce - procvičování DRILLANDSKILL

3. domácí úkol na 30.9.2019 - učebnice str. 7/cv. 8; (algebraické vzorce - drillandskill)

30.9. 2019 - test - Mocniny s přirozeným mocnitelem

23.9. 2019 - test - Mocniny

2. domácí úkol na 23.9.2019 - učebnice str. 7/cv. 9, 10

18.9. 2019 - test - Pythagorova věta

1. domácí úkol na 16.9.2019 - učebnice str. 7/cv. 13; str. 8/cv. 14

11.9. 2019 - test - procenta