Matematika

4. čtvrtletní práce - 14.6.2019 (opakování viz bakaláři)

16.5. test: Konstrukce trojúhelníků (PS 233, 234, 235, 239)

15.5. test: Thaletova kružnice (PS 228, 229,230)

9.5.  test: Množiny všech bodů dané vlastnosti

6.5.  test: Základní konstrukce

17.4. test: Objem a povrch válce

3.4. test: Obvod kruhu, délka kružnice

21. domácí úkol na 1. 4. 2019 - učebnice 30/1, 2 - učebnice geometrie

29.3. test: Vzájemná poloha kružnic; rýsování i teorie

25.3. - test:  Vzájemná poloha kružnice a přímky (sečna, tečna, vnější přímka); konstrukce tečny, výpočet - délka tětivy

22.3. - test:  Vzájemná poloha kružnice a přímky (sečna, tečna, vnější přímka); konstrukce tečny, sečny, tětivy

19.3. - test:  Vyjádření neznámé ze vzorce

20. domácí úkol na 18.3. 2019 - učebnice 150/6,7; PS 2. a 3. díl; rýsovací potřeby

13.3. - test:  Lineární rovnice

28.2. - test:  Lineární rovnice

26.2. - test:  Lineární rovnice

19. domácí úkol na 25.2. 2019 - lineární rovnice 8(2x-3) = 4(x+3); x/4 + 2 = 3

20.2. - test:  Lineární rovnice

18.2. - test:  Lineární rovnice

18. domácí úkol na 18.2. 2019 - učebnice str. 94/a) c) e)

17. domácí úkol na 11.2. 2019 - učebnice str. 87/1, 2

8.2. - test:  Rozklad na součin, algebraické vzorce (viz školní sešit - opakování 7.2.)

23.1. - test:  Rozklad na součin viz PS str. 121/9; 122

22.1. - test:  Rozklad na součin viz PS str. 121/9; 122

21.1. - test:  Rozklad na součin viz PS str. 120 - 121

16. domácí úkol na 21.1. 2019 - učebnice str. 85/2; 7

16.1. - test:  Sčítání a odčítání; násobení a dělení výrazů - viz PS str. 108/A17; str. 117/cv. 34, 35

15. domácí úkol na 14.1. 2019 - učebnice str. 79/1; 81/1

17.12. - test:  Sčítání a odčítání výrazů

14. domácí úkol na 17.12. 2018 - učebnice str. 76/7; 87/1

11.12. - test:  Výrazy s proměnnou PS 101/7; 105/celá strana; 106/6-8

13. domácí úkol na 10.12. 2018 - učebnice str. 76/1

5.12. - test:  Číselné výrazy a výrazy s proměnnou PS 98 - 101

12. domácí úkol na 3.12. 2018 - učebnice str. 61/6

11. domácí úkol na 26.11. 2018 - učebnice str. 60/1

23.11. - test:  Mocniny s přirozeným mocnitelem viz příklady z učebnice str. 38-57

10. domácí úkol na 19.11. 2018 - učebnice str. 44/12

9. domácí úkol na 12.11. 2018 - učebnice str. 63/3

7.11. - test:  Pythagorova věta - opakování tématu, kalkulačka!!!!

8. domácí úkol na 5.11. 2018 - učebnice str. 27/3a) b); 27/7

26.10. - test:  Pythagorova věta (viz PS 79/4,5; 80/6,8), kalkulačka!!!!

25.10. - PS 2. díl a kalkulačka!!!!!!!!!

23.10. - test:  druhá Pythagorova věta  (viz PS 79/4; 78/1)

7. domácí úkol na 22.10. 2018 - učebnice str. 33/1 a) c)  e)

6. domácí úkol na 15.10. 2018 - učebnice str. 19/3 a) - f)

11.10. - test:  druhá mocnina racionálního čísla (viz PS 55/16; 54/14; 56/21

1.10.- 5.10. – probrané učivo: PS 52 - 62

5. domácí úkol na 8.10. 2018 učebnice str. 13/1

4.10. - test:  druhá mocnina racionálního čísla (určování pomocí tabulek)

4. domácí úkol na 1.10. 2018 - procenta - viz nalepené zadání v domácím sešitě

25.9. - rýsovací pomůcky

3. domácí úkol na 24.9. 2018 učebnice str. 6/10 

20.9. 2018 - kalkulačka - test procenta

18.9. 2018 - probrané učivo: PS 44,45/celá strana; 46/16, 18