Matematika

2. čtvrtletní práce - 

2.3. 2020 -  test - podobnost - slovní úlohy

3. domácí úkol na pondělí 24.2. 2020  - učebnice str. 24/ cvičení 9, 13

21.2. 2020 -  test - podobnost

2. domácí úkol na pondělí 17.2.2020 - učebnice 69/C1 - cvičení nahoře; 69/1 - cvičení dole

17.2. 2020 -  test - kužel, objem a povrch

2. pololetí - 1. domácí úkol na pondělí 10.2.2020 - učebnice geometrie str. 60/1; 61/7

11.2. 2020 -  test - jehlan, objem a povrch

24.1. 2020 -  test - obsahy a povrchy těles, 3. díl PS

21.1. 2020 -  test - obvody a obsahy rovinných útvarů

15.1. 2020  - test rovnice s jednou neznámou, slovní úloha na pohyb

10.1. 2020 test - slovní úloha na směsi, rovnice s neznámou ve jmenovateli

9.12. 2019 - test - soustavy rovnic

9. domácí úkol na 9.12. 2019 - viz zadání - domácí sešit

4.12. 2019 - test - soustavy rovnic

8. domácí úkol na 2.12. 2019 - učebnice str. 29/3

25.11. 2019 - test - rovnice s neznámou ve jmenovateli

7. domácí úkol na 25.11. 2019 - učebnice str. 113/1 a) d) g)

18.11. 2019 - přinést 1. díl PS!!!!!

6.11. 2019 - test - dělení lomených výrazů

6. domácí úkol na 21.10. 2019 - učebnice str. 110/2

21.10. 2019 - test - sčítání a odčítání lomených výrazů

14.10. 2019 - test - lomený výraz - krácení, podmínky

5. domácí úkol na 14.10. 2019 - učebnice str. 107/Úkol č.3

10.10. 2019 - test - lomený výraz - krácení, podmínky

7.10.2019 - test - podmínky - lomený výraz

4. domácí úkol na 7.10. 2019 - učebnice str. 104/Úkol č. 1

3.10.2019 - test - algebraické vzorce - procvičování DRILLANDSKILL

3. domácí úkol na 30.9.2019 - učebnice str. 7/cv. 8; (algebraické vzorce - drillandskill)

30.9. 2019 - test - Mocniny s přirozeným mocnitelem

23.9. 2019 - test - Mocniny

2. domácí úkol na 23.9.2019 - učebnice str. 7/cv. 9, 10

18.9. 2019 - test - Pythagorova věta

1. domácí úkol na 16.9.2019 - učebnice str. 7/cv. 13; str. 8/cv. 14

11.9. 2019 - test - procenta