Matematika

 

7.5. test: Koule
2.5. test:  Kužel
3.4. test: Funkce tangens
25.3. test: Určování funkce sinus pomocí kalkulačky
21.3. test: Slovní úlohy - podobnost, měřítko plánu a mapy, poměr - viz PS a školní sešit
18.3. test: dělení úsečky v daném poměru, změna úsečky v daném poměru
20. domácí úkol na 18.3. 2019 - učebnice 24/9
14.3. test: podobnost trojúhelníků
27.2. test: obvody a obsahy rovinných útvarů
19. domácí úkol na 25.2. 2019 - lineární rovnice viz zadání domácí sešit
25.2. test: funkce - souhrnné opakování
18. domácí úkol na 18.2. 2019 - učebnice str. 122/5, 6
13.2. test: lineární funkce - souhrnné opakování viz školní sešit, pracovní sešit
17. domácí úkol na 11.2. 2019 - učebnice str. 87/2; 92/8, 9
8.2. test: lineární funkce (rovnice lin. fce, průsečíky, rostoucí, klesající)
5. 2. test: lineární funkce, definice funkce, průsečíky s osou x, y; tabulka; graf funkce 
16. domácí úkol na 21.1. 2019 - učebnice str. 136/29; 136/24; 135/23c)d)
16. 1. test: intervaly, zapsání nerovnosti, číselná osa - viz šk. sešit - učivo 8.1. - 9.1. 
15. domácí úkol na 14.1. 2019 - zadání viz domácí sešit
17. 12. test: slovní úlohy na společnou práci, rovnice
14. domácí úkol na 17.12. 2018 - učebnice str. 133/1; 133/6; 137/34 a) b) c)
11. 12. test: slovní úlohy na pohyb, rovnice
13. domácí úkol na 10.12. 2018 - učebnice str. 30/7
6. 12. test: slovní úlohy
3. 12. test: soustava rovnic, rovnice s neznámou ve jmenovateli
12. domácí úkol na 3.12. 2018 - učebnice str. 30/6
11. domácí úkol na 26.11. 2018 - učebnice str. 29/3
21. 11. test: vyjádření neznámé ze vzorce, PS - 2.díl
10. domácí úkol na 19.11. 2018 - učebnice str. 134/13a)b)c)d)
9. domácí úkol na 12.11. 2018 - učebnice str. 113/1 a) b) c)
7. 11. test: lineární rovnice
7. 11. přinést PS 1. díl
8. domácí úkol na 5.11. 2018 - rovnice + zkouška 3(3x - 4) - 7(4x + 3)=3(3 - 7x)
                                                                                   (x - 6)/2 - 3x/5 = 3(x + 2)/4 - x/10
2.11. opakovací test - lomené výrazy
25. 10. test: násobení a dělení lomených výrazů
23. 10. test: krácení lomených výrazů, sčítání a odčítání lomených výrazů
7. domácí úkol na 22.10. 2018 - viz zadání v domácím sešitě
6. domácí úkol na 15.10. 2018 - učebnice str. 110/2 a) - d)
10. 10. test: krácení lomených výrazů
5. domácí úkol na 24.9. 2018 - učebnice str. 104/úkol 1
4. 10. test: podmínky lomených výrazů
4. domácí úkol na 1.10. 2018 - algebraické vzorce - viz nalepené zadání v domácím sešitě
25.9. - rýsovací pomůcky
3. domácí úkol na 24.9. 2018učebnice str. 10/5a) b) 
19.9.2018 - test lineární rovnice
18.9. 2018 - probrané učivo: PS 28/18; 29/1,2;30 - 31/celá strana