Matematika

 

11. 12. test: slovní úlohy na pohyb, rovnice
13. domácí úkol na 10.12. 2018 - učebnice str. 30/7
6. 12. test: slovní úlohy
3. 12. test: soustava rovnic, rovnice s neznámou ve jmenovateli
12. domácí úkol na 3.12. 2018 - učebnice str. 30/6
11. domácí úkol na 26.11. 2018 - učebnice str. 29/3
21. 11. test: vyjádření neznámé ze vzorce, PS - 2.díl
10. domácí úkol na 19.11. 2018 - učebnice str. 134/13a)b)c)d)
9. domácí úkol na 12.11. 2018 - učebnice str. 113/1 a) b) c)
7. 11. test: lineární rovnice
7. 11. přinést PS 1. díl
8. domácí úkol na 5.11. 2018 - rovnice + zkouška 3(3x - 4) - 7(4x + 3)=3(3 - 7x)
                                                                                   (x - 6)/2 - 3x/5 = 3(x + 2)/4 - x/10
2.11. opakovací test - lomené výrazy
25. 10. test: násobení a dělení lomených výrazů
23. 10. test: krácení lomených výrazů, sčítání a odčítání lomených výrazů
7. domácí úkol na 22.10. 2018 - viz zadání v domácím sešitě
6. domácí úkol na 15.10. 2018 - učebnice str. 110/2 a) - d)
10. 10. test: krácení lomených výrazů
5. domácí úkol na 24.9. 2018 - učebnice str. 104/úkol 1
4. 10. test: podmínky lomených výrazů
4. domácí úkol na 1.10. 2018 - algebraické vzorce - viz nalepené zadání v domácím sešitě
25.9. - rýsovací pomůcky
3. domácí úkol na 24.9. 2018učebnice str. 10/5a) b) 
19.9.2018 - test lineární rovnice
18.9. 2018 - probrané učivo: PS 28/18; 29/1,2;30 - 31/celá strana