Právě probíráme v ČJ

9. třída
 
17.5. Závěrečnou slohovou práci odevzdáváme vpátek 7.6. Téma je horor, fantasy nebo charakteristika. V záhlaví bude mít práce napsáno: Závěrečná slohová práce, název práce, použitý žánr a slohový postup, jméno autora. Práce bude členěná na odstavce odpovídající obsahovým celkům, psaná na počítači - velikost písma 12, řádkování 1,5. Rozsah 1 a půl strany A4 (včetně záhlaví). Práci je možné odevzdat vytištěnou, nebo poslat na mail jako přílohu.
13.5. na 14.5. PS str. 31, cv. a2)
1.4.  na 2.4. str. 54/a), e)
26.3. na 28.3. PS str. 52/a - částice
21.3. V pondělí píšeme test ze sloves - slovesné kategorie, rod, vid, přechodníky, přechodníkové vazby.
19.3. na čt. 21.3. cv. 3 a 4 z PL XI./7 B
18.3. na út. 19.3. cv. s1, PS str. 48
11.3. na úterý 12.3. PS str. 46/l + naučit se na zkoušení tabulku s přehledem sloves
26.2. Ve čtvrtek 28.2. píšeme test z číslovek.
21.2. na pondělí 25.2. - v PS str. 43 dopsat k letopočtům události.
14.2. V pondělí 18.2. píšeme test ze zájmen (tvary týž, tentýž, jenž...).
11.2. na úterý 12.2. PS str. 40/h, 41/K. cv. 1,2
28.1. na úterý 29.1. PS str. 36/m1
21.1. Ve čtvrtek 24.1. píšeme test z pravopisu velkých písmen.
21.1. DÚ na úterý 22.1. PS 34/h
7.1. V pondělí 14.1. píšeme pololetní kontrolní práci. Bude obsahovat tato témata: velká písmena, skloňování podstatných jmen cizího původu, koncovky podst. jmen, podst. jm. hromadná, pomnožná, látková, vyjmenovaná slova, předpony s-, z-, vz-, skupiny souhlásek ě, ně, je, stavba slova, tvoření slov, spodoba znělosti, významy slov.
7.1.  DÚ na 8.1. PS str. 31/b, c1, c2
11.12. na pondělí 17.12. PS 28/c4, test z koncovek podstatných jmen.
10.12. na 11.12. PS str. 27, c2
30.11. Příprava na PZ je vyjímečně příští pondělí (3.12.).
30.11. DÚ na sloh 7.12. - popis děje, popis prostý (scéna na školní akademii nebo zápis z fiktivního deníku - bližší údaje o zadání v PS str.80, f, g)
29.11. V pondělí 3.12. píšeme test na vyjmenovaná slova.
29.11. na pondělí 3.12. dokončit cvičení na vyjmenovaná slova v PS na str. 23
26.11. na 27.11. dokončit pojmenování slovních druhů v PS str. 23
26.11. Test z vyjmenovaných slov.
22.11. na pondělí 26.11. PS str. 21/i, j, k
20.11. na čt 22.11. PS str.20/g, h, ch
16.11. V pondělí 19.11. píšeme test z předpon s-, z- vz-.
8.11. na pátek 9.11. - PL str.22, cv. 1 a 3 a), b), c)
5.11. V pondělí 12.11. píšeme čtvrtletní práci z ČJ.
5.11. V úterý 6.11. píšeme krátky mluvnický test.
5.11. na úterý 6.11. PL cv. 1a) a 3.
1.11. na pondělí 5.11. dokončit PL, doplňování ě/ně
24.10. Ve středu 7.11. píšeme test z literatury.
22.10. na úterý 23.10. dokončit cvičení v PS, str. 16/a
18.10. V pondělí 22.10. píšeme test z obohacování slovní zásoby.
11.10. na pondělí 15.10. - PS str. 13/f
8.10. - na úterý 9.10. - PS str. 12/p
4.10. V úterý 9.10. píšeme test z významů slov a slovních spojení.
4.10. na pondělí 8.10. - PS str. 11/ch
2.10. na čtvrtek 4.10. - PS str. 10/c
25.9. Ve čtvrtek 27.9. píšeme test z vývoje češtiny, z útvarů jazyka, spodoby znělosti a přízvuků.
 
 
8. třída
 
30.5. V úterý 5.6. píšeme závěrečnou písemnou práci z látky za celý školní rok.
24.5. V pondělí 28.5. píšeme test z "obecných poučení o jazyce".
22.5. na 24.5.- vyznačit státy do mapky v PS str. 42
17.5. Test - oprava textu 22.5.
17.5. na 21.5. Vyznačit v mapce skupiny jazyků, vypracovat PL Analýza textu.
16.5.na 23.5. doplnit pracovní listy do cv. 5 včetně.
26.4. Test - 1. oprava textu, 2. slovesa - všechny mluvnické kategorie
24.4. na 26.4. PL slovesa - dokončit třídu a vzor, PS str. 41 dole - tabulka slovesných kategorií
23.4. na 24.4. PL str. 65, cv. ch, j
20.4. Zadání slohové práce. Termín odevzdání - elektronicky do 4.5. 2018. Úvaha na jedno z témat: 1. Moderní technologie - sluha nebo pán? 2. Ekologie - potřebuje Země, abychom ji chránili? 3. Život holky x život kluka - co je lepší? 4. Virtuální svět x realita. 5. Já a moje generace.
19.4. Na pondělí 23.4. se musí naučit vyjmenovat zpaměti slovesné třídy a vzory.
17.4. DÚ na 19.4. - dopsat třídu a vzor u sloves v PL
10.4. DÚ na 11.4. - PL úlohy 19 až 26 (kromě 25)
6.4. Ve čtvrtek 12.4. píšeme opakovací kontrolní práci. Obsahem bude učivo skladby a tvarosloví.
6.4. V pondělí 9.4. píšeme test z rodu a vidu sloves.
5.4. DÚ na 9.4. PL - slovesa, str. 20, cv. 3 a,b
3.4. DÚ na 5.4. druhý sloupek PS str. 38/f
26.3. DÚ dokončit křížovku str. 36 v PS
19.3. DÚ na 20.3. - PL tvary dvojného čísla, str. 74
19.3. V úterý 20.3. píšeme test na tvary dvojného čísla a skloňování subst. cizího původu.
15.3. DÚ na po 19.3. - dokončit cv. 2, str. 13 v PL - velká písmena
na 16.3. - přinést slohovou práci líčení "Doma je doma"
8.3. Test na 13.3.- podstatná jména - koncovky (i/y), skloňování jmen cizího původu, dvojné číslo
6.3.   na 8.3. PS str. 30, cv. c)
12.2. na 13.2. dokončit Kontrolní cvičení z PS, str. 29
Na středu 7.2. přinést čtenářské deníky!
6.2. na 8.2. PL 13 d) a 14 a)
5.2. na 6.2. PS str. 28, kontrolní cvičení 2) - dokončit
23.1. DÚ na 25.1. - PL str. 6/ cv.1 - dokončit
22.1. DÚ na 23.1. - PS str. 27, cv. a2
15.1. V pátek 19. ledna píšeme školní slohovou práci "Líčení" - připravit doma téma, vhodné výrazy, rozmyslet...
9.1. DÚ na čtvrtek 11.1. - PS str. 25, doplnit čárky
8.1. V pátek píšeme Pololetní kontrolní práci: 1. Doplňovačka + interpunkce, 2. Rozbor VJ, 3. Rozbor souvětí a druhy VV, 4. Souřadné poměry mezi hlavími větami, 5. Grafický rozbor souvětí
8.1. Ve čtvrtek píšeme test z přehledu literatury + práce s textem.
8.1. DÚ PL poměry mezi hlavními větami, na úterý 9.1.
4.1. na 8.1. Naučit se přehled učiva ze skladby (PL)
4.1. na 8.1. Dokončit pracovní listy Cermat 2. - úlohy 8 až 18
18.12. na 19.12. Dokončit pracovní listy Cermat 1.
11.12. na 12.12. PS str. 24, cv. a2
8.12. ze slohu - líčení na jedno ze tří zadaných témat, rozsah min. půl stránky
POZOR ZMĚNA:  Odevzdání četby přesunuto na středu 3.1. 2018
7.12. DÚ na pondělí 11.12. - dopsat 3 souvětí z PL b1 a 5 souvětí z b2
4.12. DÚ na 5.12. PS str. 24, cv. 2
29.11. DÚ na pondělí 4.12. opravit test Poměry mezi hlavními větami
28.11.na čtvrtek 30.11. PL druhá strana - souřadné poměry mezi větami hlavními
27.11. Ve čtvrtek 30.11. bude test na souřadné poměry mezi větami hlavními (viz tabulka v sešitech)
23.11. na po 27.11. posledních 15 souvětí z PL
23.11. - TEST Druhy vedlejších vět
20.11. DÚ na 21.11. PL - druhy vedlejších vět
16.11. DÚ na po 20.11. PS str. 19/a3
ČETBA   1. zápis do čtenářského deníku odevzdat 22.11., 2. zápis 20.12. 2017
14.11. Termín pro odevzdání slohové práce Charakteristika literární nebo filmové postavy je čtvrtek 16.11. 2017.
6.11. Zadání kontrolní práce - diktát, větné členy, druhy vedlejších vět, grafický rozbor věty jednoduché
6.11. na 7.11. PL str. 48, cv. 3
31.10. na 2.11. 5 souvětí z pracovního listu - druhy vedlejších vět
24.10. na 30.10. Dokončit křížovku v PL
23.10. Zkoušení určování větných členů + test 24.10.
19.10. DÚ na 23.10. PS str. 14 cv. p)
12.10. DÚ na 16.10.  - napsat charakteristiku doplňku jako větného členu
16.10. Test - určování přívlastků volných a těsných
10.10. DÚ na 12.10. - napsat 3 věty s přívlastkem volným a tři s přívlastkem těsným. Vystřihnout tabulku přehledu přívlastků a tabulku Informace 43 a nalepit do sešitu.
9.10. DÚ na 10.10. PL str. 61, cv. a - označit přístavky, doplnit čárky. Test - grafický rozbor věty! (Zaměřený na přívlastky postupně rozvíjející a nekolikanásobné.)
5.10. DÚ na pondělí PS str. 12 cv. h - 2. až 4. věta, provést grafický rozbor
2.10. DÚ na úterý 3.10. - PS str. 12 Kontrolní cvičení 2 - připravit se na test určování předmětu a příslovečných určení
26.9. DÚ na pondělí 2.10. PS str. 11 cv. d2
21.9. DÚ na pondělí 25.9. PS str. 8 cv. 3 - v pondělí píšeme test z určování základní skladební dvojice
14.9. DÚ na pondělí 18.9. PS str. 7 cv. g 2
12.9. DÚ na čtvrtek 14.9.  PS str. 6 cv. b2
7.9. DÚ na pondělí 11.9. - PS str. 4 cv. 1
 
Plán učiva pro 8. třídu

ZÁŘÍ: Skladba, věta jednoduchá, větné členy, opakování literatury + romantismus ve světové literatuře, popis děje

ŘÍJEN: Základní skladební dvojice, rozvíjející větné členy, věty neslovesné a bezpodmětové, romantismus + realismus v české literatuře, popis osoby, charakteristika

LISTOPAD: Souvětí, věta hlavní a vedlejší – druhy, realismus v české literatuře, naturalismus, charakteristika literární nebo filmové postavy

PROSINEC: Souvětí, významové poměry, literatura přelomu 20. století – moderní umělecké směry, popis subjektivně zabarvený - líčení

LEDEN: Složitější souvětí, větný rozbor, moderní umělecké směry v literatuře, líčení, vypravování

ÚNOR: Tvoření slov – odvozování, česká moderna a buřiči, vypravování

BŘEZEN: Tvoření slov – skládání, zkracování, přejímání z cizích jazyků, literatura k první světové válce, úvaha

DUBEN: Tvarosloví – opakování slovních druhů, skloňování podstatných jmen cizího původu, meziválečná literatura světová, úvaha a diskuse

KVĚTEN: Slovesa, slovesný vid, přehled všech slovesných tvarů, meziválečná literatura česká, úvaha a diskuze

ČERVEN: Opakování, jazykové rodiny, národní jazyk, nářečí, obecná čeština, argot, slang, opakování

 
7. třída
16.6. Na 23.6. přinést referát připravený k prezentaci. 
12.6. V úterý 13.6. píšeme test na grafický rozbor věty a určování větných členů.
9.6. DÚ na 16.6.  - připravit si podklady pro referát na libovolné téma
6.6. DÚ na čtvrtek 8.6. - PS str. 36, cv.31 a2 - doplněk
23.5. DÚ na čtvrtek 25.5. - PS cv. 28/b2
19.5. DÚ na sloh, na pátek 26.5., dodělat doma list do Lexikonu kouzelných bytostí (charakteristika)
9.5. DÚ na čtvrtek 11.5. - PS str. 32/d - poslední dvě věty
4.5. V úterý 16.5. budeme psát závěrečnou opakovací kontrolní práci. 
4.5. DÚ na úterý 9.5. PS str. 31 cv. b2
2.5. DÚ na 4.5. PS str. 31, cv. a2 - dva předměty ke každé větě
20.4. DÚ na 24.4. - PS str. 29/a5
18.4. DÚ na 20.4. - PS str. 28/a4
3.4. DÚ na úterý 4.4. - PS str. 26, dvě poslední věty cv. b2, grafický rozbor do sešitu
30.3. DÚ na pondělí 3.4. - PS str. 27, kontrolní cvičení
29.3. Ve středu 5.4. budeme psát test z přehledu literatury.
28.3. DÚ na 30.3. - PS, str. 26 - Kontrolní cvičení
21.3. DÚ na 23.3. - PS, dokončit cv. 17 na str. 24 a napsat minimálně 10 termínů k cv. 18
21.3. Ve čtvrtek 23.3. píšeme test z významů slov
7.3. DÚ na čt 9.3. - PL cv. 2, 3
6.3. DÚ na 7.3. - PL, cv. 4
6.3. Ve čtvrtek 9. 3. test - odvozování, skládání, zkracování
28.2. DÚ na 2.3. PS str. 22, cv. c8)
27.2. DÚ na 28.2., PS str.21, cv.10 b2
13.2. DÚ na úterý 14.2. - rozbor 6 slov ze sešitu
9.2. DÚ na pondělí 13.2. - PS str. 20/b2
7.2. DÚ na čtvrtek 9.2. - PS str. 18, cv. 5
2.2. DÚ na po 6.2. - PS str. 17, cv. w2, w3, k. cv. + test VP na úterý
31.1. DÚ na čtvrtek 2.2. - PS str. 15, cv. 2,3 a h2, i2, ve čtvrtek test z pravopisu velkých písmen
30.1. DÚ na út 31.1. - PL jedna strana - doplň velká písmena 
9.1. DÚ na úterý 10.1. - PS str. 14, cv. d2
4.1. Ve středu 11.1. je potřeba odevzdat zápis z četby.
4.1. Ve středu 11.1. píšeme test z literatury.
4.1. V pondělí 9.1. píšeme krátký test ze stupňování příslovcí a přídavných jmen, z druhů spojek a ze slovních druhů.
4.1. DÚ na čtvrtek 5.1. - PL str. 1 a 5
 
13.12. DÚ na čtvrtek 15.12. - PL cv. a1) a cv.4a) + ve čtvrtek test předložky a příslovce
12.12. DÚ na úterý 13.12. PS str. 12, cv. a 4) - napsat do malého sešitu
5.12. DÚ na úterý 6.12. - PS str. 9, kontrolní cvičení
1.12. DÚ na pondělí 4.12. - z PL vyplnit křížovku
28.11. DÚ na úterý 29.11. - PL slovesa + zopakovat na test (také 29.11.)
21.11. DÚ na úterý 22.11. dokončit cvičení PS str. 7/w3
16.11. V pondělí 21.11. budeme psát krátký test ze zájmena JENŽ.
14.11. DÚ na úterý 15.11. PS str. 6/ o2
11.11. Ve středu 16.11. si přineste čtenářské deníky, budeme společně  tvořit ukázkový zápis poezie! 
11.11. Úkol na sloh 25.11. - Najděte a vypište zajímavý citát (uveďte i osobnost, která ho pronesla).
10.11. DÚ na pondělí 14.11. - PS str. 7, Kontrolní cvičení
8.11. Opakování zájmen - zkoušení druhů zájmen, ve čtvrtek 10.11. krátký test
20. 10. V pondělí (24.10.) píšeme kontrolní práci. Bude obsahovat látku o slovních druzích, podstatná a přídavná jména a přehled z literatury. 
20. 10. DÚ na pondělí 24.10. - PL, cv. 5 a 11 a), b)
18.10. DÚ na čtvrtek 20.10. - PS str. 6/l3
6.10. V pondělí 10.10. píšeme opravný test z podstatných jmen hromadných, látkových, pomnožných. Za domácí úkol je oprava předchozího testu do sešitu a cvičení h2, str. 5 z PS.
29.9. V pondělí 3.10. píšeme krátký test na určování podstatných jmen hromadných a pomnožných
21.9. - na úterý 27.9. - test z podstatných jmen (mluvnické kategorie, K/A, pomn., hrom., látková)
21.9. DÚ na pondělí 26.9. - dobrovolný, z PL - vyplnit tabulku slovních druhů od jednoho písmene
15.9. DÚ na pondělí 19.9. - z osmisměrky vybrat 10 podstatách jmen, použít je ve větě a určit u nich rod, číslo, pád a vzor. 
15.9. na úterý 20.9. opakování podstatných jmen - test (koncovky podstatných jmen, mluvnické kategorie)
12.9. DÚ na úterý - PS, str. 3/ b2) + dokončit c2)
8.9. Opakování slovních druhů
8.9. DÚ na pondělí 12.9. - vymysli větu podle slovních druhů (3 1 5 2 7 1 1)
8.9. Krátký test na pondělí 12.9. - slovní druhy
 
 
30.5. DÚ na úterý 31.5. PL cvičení 48/a - podtrhnout slovesa v podmiňovacím způsobu
31.5. Test ze sloves - určování osoby, čísla, způsobu a času
27.5. DOUČOVÁNÍ - v pondělí 30.5. od 13.30 hodin - doučování sloves 
23.5. Slovesa - DÚ na úterý 24.5. - pracovní list str.19, cv. f
19.5. Slovesa - DÚ na pondělí 23.5. - PS str. 33/a2 + naučit se slovesné způsoby podle sešitu
16.5. - DÚ na úterý 17.5. - opakování druhů číslovek, pracovní list
10.5. Zadání slohové práce - Popis, recept, návod - termín odevzdání 20.5.
10.5. Zopakovat číslovky - ve čtvrtek 12.5. krátký test na skloňování číslovek a tečku za řadovými číslovkami
10.5. DÚ na čtvrtek 12.5. - Pracovní listy - číslovky (celá stránka)
3.5. Číslovky - úkol z pacovního sešitu na čtvrtek 5.5. str. 32/a2
Opakování tvarů zájmena "já" - test v úterý 3.5. 2016
28.4. Číslovky - domácí úkol na pondělí 2.5., v pracovním listu vybarvit druhy číslovek 
26.4. Ve čtvrtek 28.4. test ze zájmen (naši - naší, ni - ní, tvary zájmena já).
12.4. DÚ na úterý 19.4. - PS str. 29, cv. c3
28.3. DÚ na čtvrtek 31.3. - vybarvit obrázek v pracovním listě podle druhů zájmen
21.3. Stupňování přídavných jmen, DÚ na úterý 22.3. - první sloupec z pracovního listu
14.3. Ve čtvrtek 17.3. budeme psát test z koncovek přídavných jmen.
14.3. DÚ na úterý 15.3. - dokončit cv. b2 na straně 24
10.3. DÚ na pondělí 14.3. - doplňte do pracovního listu názvy měst a obcí (do erbů) a druh přídavného jména
8.3. DÚ na čtvrtek 10.3. - dokončit přídavná jména na str. 23, pracovní sešit
7.3. DÚ na pátek 11.3. - sloh - popis děje. Napište, jak byste postupovali, kdybyste se řízli do prstu.
3.3. Tvarosloví - přídavná jména - DÚ na pondělí 7.3. - doplnit tabulku vzorů, PS (pracovní sešit) str. 22
29.2. DÚ na úterý 1.3. - z pracovních listů cv. 38/e, str.43 - vypsat do sešitu 
do dvou sloupečků předměty a příslovečná určení
25.2. Test - v úterý 1.3. - 1. určování základní skladební dvojice 
                                         (podmět a přísudek)
                                         2. určování předmětu
                                         3. určování příslovečných určení (místa, času, způsobu)
                                         4. grafický rozbor věty   
25.2. Domácí úkol na pondělí 29.2. - v pracovních listech dokončit cv. 38/b a vypracovat 36/d.
22.2. Domácí úkol: str. 15 v PS, rozbor 4. a 5. věty ve cvičení 14/c2. 
         Na úterý 23.2.
18.2. Skladba - určování větných členů. Na pondělí 22.2. proveďte grafický rozbour dvou vět z kontrolního cvičení (PS str. 15). Připravte se na zkoušení - postup při určování VČ, informace o VČ.
4.2. Koncovky podstatných jmen - oprava testu - do mluvnických sešitů opravit všechny chyby do 15.2. 2016
6.1. V pondělí 11. ledna budeme psát pololetní písemnou práci z mluvnice - bude obsahovat úlohu na doplňování i/y, určování kořenů slov, kmenů a koncovek, doplňování předpon s-, z-, vz-, pravopis skupi bě, pě, vě, mě, určování rodu, pádu, čísla a vzoru u podstatných jmen a doplňování správných tvarů dvojného čísla. 
6.1. Zadání četby - Zápis z knihy podle vlastního výběru, odevzdat do 5. února 2016
5.1. Zadání - pracovní listy cv. 8 c - předpony s-, z,-, vz na čtvrtek 7.1.
18.12. Zadání DÚ sloh - PS str. 42, cv. p - opravený text přepsat do slohového sešitu - na 8. ledna 2016
17.12. Podstatná jména hromadná, pomnožná, látková - DÚ na pondělí 21.12. - PL - vypsat podstatná jména, určit rod a číslo
9.12. literatura - v rámci projektu "Staré řecké báje" doplňte do PL význam některých rčení - DÚ na 16.12.
8.12. Podstatná jména - DÚ na pondělí 14.12.2015 - PS str. 19, cv.c4
3.12. Začínáme tvarosloví - opakování slovních druhů - na pondělí 7.12. - pracovní listy, barevné větné členy ve vajíčku
30.11. Doučování rozboru stavby slova - 13.30 hod.
30.11. Zadání slohové práce - vypracování do 11.12. 2015. Téma - Sám na ostrově nebo Svět v budoucnosti (osnova, vlastní text), rozsah 1 strana A4
30.11. na 1.12. - dokončit cvičení na ě, je, mně, mě - pracovní listy
15.10. - stavba slova, určování kořene (DÚ - na pondělí, dopsat příbuzná slova, určit kořen)
              Po 19.10. krátká písemka na určování kořenů
21.10. - sloh, literatura - vypravování, slovní zásoba
              Pá 23.10. DÚ napište krátký příběh, kde budou všechna slova jednoslabičná, nebo budou začínat od stejného písmene
23.10. - sloh - napište vyprávění na motivy písničky Pec nám spadla. Vyberte si, jestli to bude pohádka, horor nebo detektivní příběh.
(Zadání je číslo 5 v pracovních listech.) Úkol odevzdejte do 6.11.
2.11. Stavba slova - DÚ na úterý 3.11. - pracovní listy cv. d)
2.11. Čtvrtletní písemná práce - budeme ji psát v pátek 6.11., obsah: pravopisné cvičení (doplňovačka na vyjmenovaná slova), cvičení na spodobu znělosti, slovní přízvuk, určování kořene a předpony s-, z-, vz-.
10.11. Rozbor stavby slova, DÚ na čtvrtek 12.11. - pracovní listy cv. h)
12.11. Koncovky u sloves - DÚ na čtvrtek 19.11. - z pracovních listů cv. i) vypište slovesa do sešitu, rozdělte je podle kmene minulého a přítomného, vyznačte koncovky.
19.11. Stavba slova - DÚ na pondělí 23.11. - pracovní listy cv. k). Naučit se, které tvary sloves patří ke kmeni minulému a přítomnému, zopakovat rozbor stavby slova - v pondělí 23.11. bude krátká písemka.