Český jazyk

15.3. VÁŽENÍ RODIČE A ŽÁCI, OD PONDĚLÍ 16.3. DO ODVOLÁNÍ BUDOU ÚKOLY PRO ŽÁKY A INFORMACE O PROBÍRANÉ LÁTCE NA NÁSTĚNCE TŘÍDY A V DOKUMENTECH SYSTÉMU BAKALÁŘI.
3.3. Ve čtvrtek píšeme krátký test na rozlišování podstatných jmen hromadných, látkových a pomnožných a na dvojné číslo.
3.3. na 5.3. - dokončit PL na dvojné číslo.
2.3. na 3.3. Kontrolní cvičení na dvojné číslo (PS str.21)
28.2. na sloh 6.3. - doplnit uvozovky a podtrhnout přímou řeč a uvozovací věty v PL.
25.2. na čtvrtek - PS str. 21, cv.23 - hromadná p.j. podtrhnout rovně, pomnožná vlnovkou.
18.2. na čtvrtek- dokončit cv. 1 a 2 na str. 20, zopakovat koncovky podst. jmen - ve čtvrtek píšeme krátký test.
17.2. na 18.2. vybarvit slovní druhy v PL (vajíčko).
10.2. Zítra budeme psát test ze slovních druhů, zopakujte si je.
10.2. na 11.2. PS str.19, c2
3.2. na úterý 4.2. Doplnit slovní druhy do PL.
24.1. V pátek 7.2. budeme psát školní slohovou práci na téma "Popis osoby". Doma si rozmyslete, koho budete popisovat, a připravte si heslovité poznámky, abyste potom na nic nezapomněli. (Popisovat můžete někoho, koho osobně znáte. Vycházejte ze slovníčku pojmů v PS.)
20.1. na 21.1. dokončit cv. 19/c2 na str. 16 v PS.
16.1. Zítra, 17.1., přineste rodiči podepsané kontrolní práce.
15.1. na 22.1. Vymyslete situace, kdy je dobré se zachovat podle ponaučení z bajky a kdy opačně. Napište. (Podle PL, cv.4)
9.1. V pondělí 13.1. budeme psát pololetní kontrolní práci. Obsahem bude učivo skladby.
9.12. na 10.12. - PS str. 15, Kontrolní cvičení (vypracovat do mluvnických sešitů), pojmenovat větné členy. 
3.12. na 5.12. - nakreslit do mluvnického sešitu grafy vět ze cv. c2 na str. 15 v PS.
2.12. na 3.12. - opravit do sešitu test z druhů přísudků, naučit se definice větných členů (v sešitě).
28.11. na pondělí 2.12. PS str. 15, cv.e2 - dokončit.
26.11. Ve čtvrtek 28.11. píšeme test z druhů přísudků (slovesný x jmenný).
19.11. na pátek 22.11. Kontrolní cvičení PS str. 13 (podtrhat červeně slovesné přísudky a zeleně jmenné se sponou).
18.11. Zítra, 19.11., přineste opravené a podepsané čtvrtletní práce.
18.11. V pátek 22.11. budeme psát test na shodu přísudku s podmětem.
14.11. na pondělí 18.11. - PS str. 12, cv. g6, g7
Informace o zájezdu do Michalových Hor

 Byli jsme vybráni k účasti na projektu propojování formálního a neformálního vzdělávání. V rámci dotačního titulu Věda a výzkum ve vzdělávání s názvem „Škola mimo školu“ se staneme účastníky programu praktického poznávání přírody vedeného odbornými  lektory. Vzhledem k tomu, že se jedná o dotační titul, je dětem hrazeno ubytování i strava, na dopravu se přispívá částkou 300 Kč. Celý projekt probíhá ve dnech 11. – 13. listopadu v novém vzdělávacím zařízení Ligy lesní moudrosti Fara v Michalových Horách – viz odkaz. (https://www.woodcraft.cz/index.php?right=kotaktyodkazy_zakladny_fara&lan=cs&sid=)

Odjezd je v pondělí od školy v 8 hodin ráno, návrat ve středu v odpoledních hodinách (včas upřesním). S sebou by děti měly mít spacák, malý polštářek, domácí obuv, pevnou obuv a věci vhodné do přírody - teplé oblečení, nepromokavou bundu, věci na spaní a hygienické potřeby. Dále budou potřebovat psací potřeby a blok nebo sešit na zápisky.

Příspěvek na dopravu nepokryje celou částku, proto budu od dětí, které pojedou, vybírat 400 Kč. V pondělí 4.11. dostanou ode mě děti přihlášku k pobytu, kterou poprosím co nejrychleji vrátit podepsanou zpět, abych měla představu, kolik dětí skutečně pojede.

Pavlína Opatrná

25.10. Domácí slohovou práci odevzdat 8.11. 2019, téma popis děje - svátky.

24.10. V úterý 4.11. píšeme test z určování podmětu a přísudku.

22.10. na 24.10. PL Kontrolní cvičení c)

21.10. DÚ na 22.10. naučit se 10 sloves (5 způsobových, 3 fázová a 2 sponová) a co která slovesa doplňuje.
17.10. V pondělí 21.10. píšeme test z druhů podmětu (holý, rozvitý, několikanásobný).
17.10. Zápis z četby odevzdat 6.11.
14.10. na 15.10. Kontrolní cvičení str. 9 (PS)
10.10. na pondělí 14.10. PL - str.21/11 a1 
7.10. V úterý 8.10. píšeme test z určování slovních druhů (zadání bude podobné DÚ).
7.10. na úterý 8.10. - PL dva sloupečky slovních druhů. 
3.10. Na pondělí 7.10. zopakovat si slovní druhy - bude zkoušení.
29.9. na úterý 1.10. - napsat 5 vět na téma "Kdy jsem se nejvíc lekl(a)". Každá věta bude jiného typu (oznam., táz. zjišť. a doplň., rozkazovací a zvolací).
26.9. V pondělí 30.9. píšeme test - vyznačování hlavních přízvuků ve slovech.
26.9. na 30.9. PS - Kontrolní cvičení str. 7 Přízvuk, větná melodie - opravit chyby
23.9. na 24.9. - dokončit podtržení hlavních a vedlejších přízvuků v PL, cv. b)
19.9. V pondělí 23.9. píšeme test ze správné výslovnosti (spodoba znělosti).
17.9. na 19.9. - vybarvit znělé skupiny souhlásek - PL
12.9.  na 16.9. dokončit Kontrolní cvičení v PS str. 5
5.9. PS str. 3, dokončit vyhledávání v jazykové příručce do cv.5/ b3
5.9. Ve středu 11.9. přinést čtenářské deníky - sešity s pevnými deskami.