Český jazyk

19.9. V pondělí 23.9. píšeme test ze správné výslovnosti (spodoba znělosti).
17.9. na 19.9. - vybarvit znělé skupiny souhlásek - PL
12.9.  na 16.9. dokončit Kontrolní cvičení v PS str. 5
5.9. PS str. 3, dokončit vyhledávání v jazykové příručce do cv.5/ b3
5.9. Ve středu 11.9. přinést čtenářské deníky - sešity s pevnými deskami.