Český jazyk

7. ročník

 
17.9. z mluvnice PS str. 4, cv. e2) na 18.9.
12.9. z literatury na 19.9. - PL 3e), 4 a 6
4.9. Rozdala jsem dětem pracovní sešity, prosím o částku 72 Kč. Děkuji, P.O.
 
 

6. ročník

Témata učiva, domácí úkoly a testy
 
30.5. V úterý 5.6. píšeme závěrečnou písemnou práci z látky za celý školní rok.
24.5. V pondělí 28.5. píšeme test z druhů zájmen a jejich skloňování.
17.5. na pondělí 21.5. - naučit se druhy zájmen
10.5. na 14.5. PL Barevná zájmena
2.5. TEST Z LITERATURY - BÁJE na 16.5.
2.5. Zápis z četby odevzdat do 1.6. 2018.
26.4. Test z učiva přídavných jmen, oprava textu
24.4. na 26.4. PL napsat přídavná jména ze souhlásek v tajence křížovky
23.4. na 24.4. PL str. 24/6 a)
19.4. na pondělí 23.4. pracovní listy str. 23, cv. 4 - křížovka
16.4. Zadání domácí slohové práce - odevzdání do 4.5. 2018, vypravování na jedno ze zadaných témat. Vypracovat na PC, odeslat mailem jako přílohu na mou adresu. Pro psaní použít běžné písmo velikosti 12, řádkování 1,5.
9.4. DÚ na 10.4. dopsat cvičení 2 na str. 26 v PS
5.4. Ve čtvrtek 12.4. píšeme opakovací kontrolní práci. Bude obsahovat látku ze skladby - věta hlavní a vedlejší, podmět a přísudek, podstatná jména - dvojné číslo, koncovky, podstat. jména hrom., látková a pomnožná, abstraktní a konkrétní, přídavná jména, druhy, vzory, koncovky.
5.4. na pondělí 9.4. - napsat jména měst a obcí do PL - erby, určit, která přídavná jména jsou měkká, tvrdá, přivlastňovací.
4.4. Odevzdat zápis z četby!
3.4. na 5.4. PS str. 24/b3
27.3. Naučit se druhy přídavných jmen, jejich vzory a způsob, jakým se druh pozná a vzor přiřadí.
26.3. DÚ na 27.3. PS str. 24, cv.a3
19.3. Ve čtvrtek 22.3. píšeme test z tvarů dvojného čísla.
8.3. V pondělí 12.3. píšeme test z podstatných jmen - koncovky (i/y), podst. jm. hromadná, látková, pomnožná, podst. jm. konkrétní a abstraktní
6.3. na 8.3. PL str. 10 - utvoř od všech vzorů podstatná jména začínající na D
12.2. na 13.2. PS str.19, cv. d)
9.2. na 16.2. doplnit přímou řeč do cv. c) na str. 43 v PS.
6.2.  na 8.2. PL dopsat slovní druhy
 5.2. V úterý 6.2. píšeme test z určování hlavních a vedlejších vět a z doplňování čárek v souvětí.
5.2.  na 6.2. PS str. 18, určování hlavních vět a spojovacích výrazů
25.1. VÝTVARNÁ VÝCHOVA - na čtvrtek 8.2. přinést: jednu ponožku, jehlu a nit, knoflíky, zbytky látek a vln, nůžky, lepidlo
19.1. DÚ na 26.1. Napsat 5 vět vypravování, kdy všechna slova začínají na stejné písmeno (př.: Petr přišel pozdě pro peníze.).
22.1. DÚ na úterý 23.1. PS str.17, cv. 21
15.1. DÚ na úterý 16.1. dokončit cvičení v PS str.16, cv. 19 c2
9.1. DÚ na 10.1. Určování větných členů - PL
8.1. Pololetní kontrolní práce - 1. Doplňvání i/y, 2.Skladební dvojice, 3. VČ holý, rozvitý, několikanásobný, 4. Podmět a přísudek - druhy, 5. Přívlastek shodný x  neshodný, 6. Grafický rozbor věty s pojmenování v. členů
8.1. Test z literatury - pověsti, pohádky, práce s textem - na pátek 12.1.
4.1. na 8.1. PL grafický rozbor vět cv. a), b) Naučit se postup při určování větných členů!
19.12. na 21.12. Dokončit v PS cv.k2, str.15
11.12. na úterý 12.12. PL str. 39, cv. 3a) (Př. plaval kraulem - PU způsobu - jak?; plaval v bazéně - PU místa - kde?; plaval odpoledne - PU času - kdy?)
ČETBA: 3.1. odevzdat zápis ve čtenářském deníku - literatura pro děti podle vlastního výběru
5.12. Ve čtvrtek 7.12. píšeme diktát zaměřený na shodu přísudku s podmětem.
4.12. DÚ na úterý 5.12. dopsat druhou stranu PL shoda přísudku s podmětem
29.11. DÚ na pondělí 4.12. PS str. 12/g7
28.11. DÚ na čtvrtek 30.11. PS str. 12/g4, g5
27.11. Ve čtvrtek 30.11. bude 2. test na druhy přísudku (slovesný x slovesně jmenný)
21.11. na čtvrtek 23.11. Přísudek S a SJ - PL
20.11. TEST ve čtvrtek - druhy přísudku (slovesný x slovesně jmenný)
16. 11. DÚ na pondělí 20.11. napsat všechny tvary slovesa BÝT v oznamovacím způsobu + PS str. 14/ d2 2. sloupeček
ČETBA 29.11. odevzdat zápis z četby 3 pověstí od A. Jiráska
7.11.na 9.11.  PL - určit přísudek a jeho druh (slovesný nebo slovesně jmenný)
Zadání kontrolní práce - doplňování i/y, spodoba znělosti, slovní přízvuk, slovní druhy, druhy přísudku, základní skladební dvojice - podmět a přísudek
6.11. na 7.11. PS str. 12 c2, d
31.10. DÚ na 2.11. PL určit Po a Př v prvních pěti větách
30.10. DÚ na 31.10. PS str. 11 cv. f2
23.10. PŘIPRAVIT SE NA OPRAVNÝ TEST Z URČOVÁNÍ VĚTNÝCH ČLENŮ na 30.10.
18.10. DÚ na 25.10. Doplnit významy slov v PL cv. 6
16.10. DÚ na 17.10. PS str. 9 Kontrolní cvičení + připravit se na test z poznávání větných členů 
12.10. DÚ na 16.10. PS str. 8 cv. 11 a3
11.10. Zadání četby - do 29.11. přečíst a zapsat 3 pověsti ze Starých pověstí českých od A. Jiráska
                                 - do 20.12. přečíst a zapsat knížku pro děti podle vlastní volby
10.10. DÚ na čtvrtek 12.10. PS str. 8/10 b2
9.10. DÚ na úterý 10.10. - PS - str. 8/10 a2
3a) Větný člen
3. Skladba
2. Slovní přízvuk a melodie věty
1. Spodoba znělosti