Český jazyk

8. ročník

15.3. VÁŽENÍ RODIČE A ŽÁCI, OD PONDĚLÍ 16.3. DO ODVOLÁNÍ BUDOU ÚKOLY PRO ŽÁKY A INFORMACE O PROBÍRANÉ LÁTCE NA NÁSTĚNCE TŘÍDY A V DOKUMENTECH SYSTÉMU BAKALÁŘI.
2.3. na 3.3. Zpracovat jako výklad text v učebnici na straně 38. (Porozumění poučce, vysvětlení jevu a ukázka na příkladech.)
27.2. na pondělí - grafický rozbor souvětí PS str. 25/3 (+ test přesunutý ze čtvrtka)
25.2. Ve čtvrtek píšeme test na rozbor složitého souvětí a doplnění interpunkce v textu.
25.2. na čtvrtek 27.2. Napsat větné schéma vět v sešitě.
18.2. na pondělí 24.2. Věty 4 - 6 v PL Čárka ve složitém souvětí + napsat větné schéma.
11.2. Ve čtvrtek píšeme diktát zaměřený na interpunkci.
11.2. na čtvrtek 13.2. - PL Oprava chyb - Čárka v podřadném souvětí
10.2. Zítra budeme psát test ze souřadných poměrů mezi větami hlavními.
4.2. na pondělí 10.2. Str. 22, kontrolní cvičení 1.
23.1. na 4.2. PL - cvičení XIV.B Spojky a jejich užití, cv. 1 a 2
20.1. V úterý 21.1. přinést rodiči podepsanou pololetní písemnou práci.
20.1. na 21.1. PS str. 19/a3 
9.1. V pondělí 13.1. budeme psát pololetní kontrolní práci. Obsahem bude učivo skladby a běžný pravopis.
6.1. na 7.1. grafický rozbor vět ze cvičení g2 na str. 15 v PS. Zapsat do mluvnických sešitů.
12.12. V úterý 17.12. píšeme malý test z druhů vedlejších vět.
12.12. na 16.12. Druhy vedl. vět - PS str. 17, K. cv. 1
9.12. na 10.12. PS cv. e2 str.16 - dokončit.
4.12. Ve středu 11.12. píšeme test z literatury.
3.12. na čtvrtek 5.12. - PS str. 16, Kontrolní cvičení 1.
28.11. V pondělí 2.12. píšeme test z věty jednočlenné a dvojčlenné a z druhů větných členů.
15.11. na 22.11. PS str. 53, cv. b4)
14.11. na 18.11. cvičení b) str. 61, PL
14.11. V pondělí 18.11. přinést opravenou a podepsanou čtvrtletní práci.
4.11. na 5.11. PL str. 59/e)
4.11. Ve čtvrtek 7.11. píšeme čtvrtletní práci. Bude obsahovat látku ze skladby - větné členy, rozbor věty - a pravopis. 
24.10. Domácí slohovou práci odevzdat 8.11.
21.10. Ve čtvrtek 24.10. píšeme opět diktát/doplňovačku na shodu podmětu s přísudkem.
21.10. na 22.10. opravit všechny chyby v diktátu/doplňovačce do školního sešitu.
21.10. na 22.10. PL str. 51, cv. 40 b)
17.10. Zápis z četby odevzdat 23.10.
14.10. na 15.10. PS str. 12., kontrolní cvičení 2.
10.10. V pondělí píšeme diktát zaměřený na shodu přísudku s podmětem.
10.10. na pondělí 14.10. PS str. 11/e
7.10. V úterý 8.10. píšeme test na určování podmětu a přísudku (včetně toho, jakými slovními druhy jsou vyjádřeny).
26.9. na 30.9. - dokončit cvičení v PS str.6/b3
19.9. V pondělí 23.9. píšeme opravný test z druhů přísudků.
16.9. na út 17.9. - dokončit pracovní list, cv. g
16.9. - 17.9. píšeme krátký test z druhů přísudků. (Viz tabulka v PL.)
10.9. na čtvrtek 12.9. - dokončit PL Barevné VČ z obou stran.
12.9. na 16.9. cvičení c2 v PS str. 3- provést grafický rozbor vět do sešitu
 
 
 
 
 
 

7. ročník

3.6. na úterý 4.6. PS str. 33. kontr. cv. 1 a 2
3.6. V úterý 11.6. píšeme závěrečnou kontrolní práci z ČJ. Test bude obsahovat látku z tvarosloví, tvoření slov i skladby.
21.5. DÚ na 23.5. - naučit se všechny druhy příslovečných určení + otázky, kterými se na ně ptáme.
17.5. V pátek 24.5. odevzdáváme domácí slohovou práci. Jedná se o vyprávění na téma Dovolená nebo Neznámý svět. Vyprávění může být komické, realistické, hororové nebo fantasy. Rozsah 1 strana A4 psaná na počítači. Písmo velikosti 12, řádkování 1,5. Text je s nadepsanou hlavičkou, členěný na odstavce podle obsahu. Možno odevzdat vytištěné, nebo poslat jako přílohu v mailu.
16.5. V pondělí 20.5. píšeme test z rozboru věty jednoduché (grafický rozbor + určení VČ)
14.5. na 16.5. - naučit se postup při určování VČ, PS str. 32/d - vypracovat do sešitu
26.4. na 3.5. - dopsat vyprávění obsahu filmu, vymyslet téma na slohovou práci (vypravování).
25.4. DÚ na pondělí 29.4. - druhá strana přísudků (PL)
Do pondělí 29.4. odevzdat zápis z četby!
15.4. na 16.4. dokončit cvičení b3 na str. 28 v PS
8.4. na čtvrtek 11.4. PS str. 27, cv. b3
3.4. V úterý 9.4. píšeme opakovací test z mluvnice. Obsahem bude pravopis velkých písmen, rozbor stavby slova, způsoby tvoření slov a významy slova.
3.4. Ve středu 10.4. píšeme opakovací test z literatury.
2.4. na 4.4. Do sešitu provést rozbor tří vět ze strany 27 v PS, cv. c2 (2. až 4. věta).
25.3. na 26.3. napsat 10 odborných názvů z jednoho oboru.
19.3. Ve čtvrtek 21.3. píšeme test ze způsobů obohacování slovní zásoby.
11.3. na úterý 12.3. PS str. 21/b4, zopakovat stavbu slova na test.
26.2. na čtvrtek 28.2. PL určit stavbu slova.
15.2. V úterý 19.2. píšeme test z pravopisu velkých písmen.
15.2. Na 22.2. připravit podklady k napsání návodu - rozmyslet téma, zjistit potřeby a pomůcky. Rozsah 1/2 A4.
12.2. na 14.2. PS str.18, cv. 5)
11.2. Ve čtvrtek 14.2. píšeme test z pravopisu velkých písmen.
11.2. na 12.2. PL - dokončit druhý sloupec
4.2. na 5.2. PS str. 16/2 - zakroužkovat velké písmeno
21.1. na 22.1. PS str. 15/2
8.1. V pondělí 14. ledna budeme psát pololetní kontrolní práci, tématem bude celé tvarosloví - všechny slovní druhy, jejich mluvnické významy a z toho vyplývající pravopisné jevy. (Např. podstatná jména - zařazování ke vzorům - koncovky i/y.)
7.1. na 8.1. Kontrolní test na str. 13 v PS
11.12. V pondělí 17.12. píšeme test z psaní příslovečných spřežek a stupňování příslovcí.
11.12. na pondělí 17.12. PS str. 11/cv. a2
10.12. na 11.12. PS str. 11, cv. 2 (Kontrolní cvičení)
3.12. DÚ na 4.12. PS str. 10, cv. b3
27.11. V pondělí 3.12. píšeme test z trpného rodu sloves.
27.11. na čtvrtek 29.11. - PS str. 9 - Kontrolní cvičení
22.11. V pondělí 26.11. píšeme test ze sloves - osoba, číslo, způsob, čas.
22.11. DÚ na 26.11. - PS str.9/ d2
20.11. na čt 22.11. PS str. 8/a4
16.11. Zadána domácí slohová práce - výtah. Termín odevzdání je 7.12. Výtah musí být pořízen z naučného článku o rozsahu jedné strany. Výtah sám bude zhruba na půl strany - ovšem podobou heslovitých zápisů. Odevzdat je potřeba i výchozí text. Obojí je možné zaslat elektronicky na můj e-mail, nebo odevzdat vytištěné (či v případě původního textu okopírované). Výtah je možné pořídit ze životopisu slavné osobnosti, z informací o nějakém sportu, plemeni zvířat apod.
14.11. Zápis z četby odevzdat 28.11. Výběr četby je libovolný (beletrie přiměřená věku).
8.11. na pátek 9.11. PL str. 83/ 2, 3 a str. 91/ 2, 3, 4
5.11. V pondělí 12.11. píšeme čtvrtletní práci z mluvnice.
5.11. V úterý 6.11. píšeme test z číslovek.
5.11. na 6.11. PL str. 118, cv.5
1.11. na pondělí 5.11. PL str. 122, cv. 4
24.10. Ve středu 7.11. píšeme test z literatury - druhy literatury, poezie, verš, rým, sloka, limerik, básnické figury - metafora, metonymie, epiteton, oxymoron.
18.10. V pondělí 22.10. píšeme test ze zájmen.
18.10. na pondělí 22.10. PL cv. b) Zájmena - souhrnné opakování
15.10. na úterý 16.10. zjistěte, kdy a proč se píše zájmeno ONA ve tvaru s J nebo ve tvaru s N (např. kdy jí, kdy ní).
11.10. na pondělí 15.10. PL cv. 1,2,3
5.10. Na pátek 12.10. připravit vypravování pro mluvený projev. Pozsah přibl. 30 vět.
4.10. V pondělí 8.10. píšeme test z přídavných jmen - koncovky, stupňování.
4.10. na pondělí 8.10. - PL, cv. 8, 9, 10
27.9. V pondělí 1.10. píšeme test z koncovek přídavných jmen.
26.9. na 3.10. napsat básničku o 4 verších do PL
25.9. DÚ na 27.9. dokončit PL přídavná jména.
20.9. V pondělí píšeme test z i/y v podst. jménech, z podstat. jm. hromadných, pomnožných a látkových, z dvojného čísla.
20.9. z mluvnice - PL cv. 11/b na 24.9.
17.9. z mluvnice PS str. 4, cv. e2) na 18.9.
12.9. z literatury na 19.9. - PL 3e), 4 a 6
4.9. Rozdala jsem dětem pracovní sešity, prosím o částku 72 Kč. Děkuji, P.O.
 
 

6. ročník

Témata učiva, domácí úkoly a testy
 
30.5. V úterý 5.6. píšeme závěrečnou písemnou práci z látky za celý školní rok.
24.5. V pondělí 28.5. píšeme test z druhů zájmen a jejich skloňování.
17.5. na pondělí 21.5. - naučit se druhy zájmen
10.5. na 14.5. PL Barevná zájmena
2.5. TEST Z LITERATURY - BÁJE na 16.5.
2.5. Zápis z četby odevzdat do 1.6. 2018.
26.4. Test z učiva přídavných jmen, oprava textu
24.4. na 26.4. PL napsat přídavná jména ze souhlásek v tajence křížovky
23.4. na 24.4. PL str. 24/6 a)
19.4. na pondělí 23.4. pracovní listy str. 23, cv. 4 - křížovka
16.4. Zadání domácí slohové práce - odevzdání do 4.5. 2018, vypravování na jedno ze zadaných témat. Vypracovat na PC, odeslat mailem jako přílohu na mou adresu. Pro psaní použít běžné písmo velikosti 12, řádkování 1,5.
9.4. DÚ na 10.4. dopsat cvičení 2 na str. 26 v PS
5.4. Ve čtvrtek 12.4. píšeme opakovací kontrolní práci. Bude obsahovat látku ze skladby - věta hlavní a vedlejší, podmět a přísudek, podstatná jména - dvojné číslo, koncovky, podstat. jména hrom., látková a pomnožná, abstraktní a konkrétní, přídavná jména, druhy, vzory, koncovky.
5.4. na pondělí 9.4. - napsat jména měst a obcí do PL - erby, určit, která přídavná jména jsou měkká, tvrdá, přivlastňovací.
4.4. Odevzdat zápis z četby!
3.4. na 5.4. PS str. 24/b3
27.3. Naučit se druhy přídavných jmen, jejich vzory a způsob, jakým se druh pozná a vzor přiřadí.
26.3. DÚ na 27.3. PS str. 24, cv.a3
19.3. Ve čtvrtek 22.3. píšeme test z tvarů dvojného čísla.
8.3. V pondělí 12.3. píšeme test z podstatných jmen - koncovky (i/y), podst. jm. hromadná, látková, pomnožná, podst. jm. konkrétní a abstraktní
6.3. na 8.3. PL str. 10 - utvoř od všech vzorů podstatná jména začínající na D
12.2. na 13.2. PS str.19, cv. d)
9.2. na 16.2. doplnit přímou řeč do cv. c) na str. 43 v PS.
6.2.  na 8.2. PL dopsat slovní druhy
 5.2. V úterý 6.2. píšeme test z určování hlavních a vedlejších vět a z doplňování čárek v souvětí.
5.2.  na 6.2. PS str. 18, určování hlavních vět a spojovacích výrazů
25.1. VÝTVARNÁ VÝCHOVA - na čtvrtek 8.2. přinést: jednu ponožku, jehlu a nit, knoflíky, zbytky látek a vln, nůžky, lepidlo
19.1. DÚ na 26.1. Napsat 5 vět vypravování, kdy všechna slova začínají na stejné písmeno (př.: Petr přišel pozdě pro peníze.).
22.1. DÚ na úterý 23.1. PS str.17, cv. 21
15.1. DÚ na úterý 16.1. dokončit cvičení v PS str.16, cv. 19 c2
9.1. DÚ na 10.1. Určování větných členů - PL
8.1. Pololetní kontrolní práce - 1. Doplňvání i/y, 2.Skladební dvojice, 3. VČ holý, rozvitý, několikanásobný, 4. Podmět a přísudek - druhy, 5. Přívlastek shodný x  neshodný, 6. Grafický rozbor věty s pojmenování v. členů
8.1. Test z literatury - pověsti, pohádky, práce s textem - na pátek 12.1.
4.1. na 8.1. PL grafický rozbor vět cv. a), b) Naučit se postup při určování větných členů!
19.12. na 21.12. Dokončit v PS cv.k2, str.15
11.12. na úterý 12.12. PL str. 39, cv. 3a) (Př. plaval kraulem - PU způsobu - jak?; plaval v bazéně - PU místa - kde?; plaval odpoledne - PU času - kdy?)
ČETBA: 3.1. odevzdat zápis ve čtenářském deníku - literatura pro děti podle vlastního výběru
5.12. Ve čtvrtek 7.12. píšeme diktát zaměřený na shodu přísudku s podmětem.
4.12. DÚ na úterý 5.12. dopsat druhou stranu PL shoda přísudku s podmětem
29.11. DÚ na pondělí 4.12. PS str. 12/g7
28.11. DÚ na čtvrtek 30.11. PS str. 12/g4, g5
27.11. Ve čtvrtek 30.11. bude 2. test na druhy přísudku (slovesný x slovesně jmenný)
21.11. na čtvrtek 23.11. Přísudek S a SJ - PL
20.11. TEST ve čtvrtek - druhy přísudku (slovesný x slovesně jmenný)
16. 11. DÚ na pondělí 20.11. napsat všechny tvary slovesa BÝT v oznamovacím způsobu + PS str. 14/ d2 2. sloupeček
ČETBA 29.11. odevzdat zápis z četby 3 pověstí od A. Jiráska
7.11.na 9.11.  PL - určit přísudek a jeho druh (slovesný nebo slovesně jmenný)
Zadání kontrolní práce - doplňování i/y, spodoba znělosti, slovní přízvuk, slovní druhy, druhy přísudku, základní skladební dvojice - podmět a přísudek
6.11. na 7.11. PS str. 12 c2, d
31.10. DÚ na 2.11. PL určit Po a Př v prvních pěti větách
30.10. DÚ na 31.10. PS str. 11 cv. f2
23.10. PŘIPRAVIT SE NA OPRAVNÝ TEST Z URČOVÁNÍ VĚTNÝCH ČLENŮ na 30.10.
18.10. DÚ na 25.10. Doplnit významy slov v PL cv. 6
16.10. DÚ na 17.10. PS str. 9 Kontrolní cvičení + připravit se na test z poznávání větných členů 
12.10. DÚ na 16.10. PS str. 8 cv. 11 a3
11.10. Zadání četby - do 29.11. přečíst a zapsat 3 pověsti ze Starých pověstí českých od A. Jiráska
                                 - do 20.12. přečíst a zapsat knížku pro děti podle vlastní volby
10.10. DÚ na čtvrtek 12.10. PS str. 8/10 b2
9.10. DÚ na úterý 10.10. - PS - str. 8/10 a2
3a) Větný člen
3. Skladba
2. Slovní přízvuk a melodie věty
1. Spodoba znělosti