Dějepis

15.11.2019 - písemné opakování - úvod do dějepisu, pravěk, doba bronzová a železná, pravěk v Čechách, Keltové, Germáni, Slované
25.10.2019 - písemný test - Doba bronzová, železná, pravěk v Čechách, Keltové, Germáni, Slované
22.10. 2019 - zkoušení - doba bronzová a železná, pravěk v Čechách, Keltové, Germáni
18.10. 2019 - zkoušení - doba bronzová a železná, pravěk v Čechách, Keltové
15.10.2019 - písemný test - Pravěk
24.9. 2019 - písemný test - úvod do dějepisu, časová osa, periodizace (století - procvičování drillandskill.com)
20.9. 2019 - zkoušení - úvod do dějepisu, časová osa, periodizace
13.9. 2019 - zkoušení - úvod do dějepisu; čas