Dějepis

17.3.2020 - test -  Alexandr Makedonský, kultura v Řecku
3.3.2020 - test -  Athény v době Periklově, Řecko-perské války, Peloponéská válka
25.2.2020 - test -  Antické Řecko, Sparta, Athény
18.2.2020 - test - Řecko - Mykény, Homérské období, Antické Řecko
7.2.2020 - test - Řecko - úvod, Kréta a první Řekové
24.1.2020 - test - Pojmy
24.1. 2020 - zkoušení  -  Egypt
21.1. 2020 - zkoušení  -  Egypt
17.1.2020 - test - Egypt
14.1.2020 - test - Egypt
do 17.12.2019 odevzdat ke kontrole sešit 
10.12.2019 - test - Pojmy
3.12.2019 - test - Asýrie, Babylonie, kultura Mezopotámie
26.11.  a 29. 11. 2019 - zkoušení - úvod do starověku, Mezopotámie, Sumer, Asýrie, Babylonie
22.11.2019 - test - úvod do starověku; Mezopotámie; Sumer
15.11.2019 - písemné opakování - úvod do dějepisu, pravěk, doba bronzová a železná, pravěk v Čechách, Keltové, Germáni, Slované
25.10.2019 - písemný test - Doba bronzová, železná, pravěk v Čechách, Keltové, Germáni, Slované
22.10. 2019 - zkoušení - doba bronzová a železná, pravěk v Čechách, Keltové, Germáni
18.10. 2019 - zkoušení - doba bronzová a železná, pravěk v Čechách, Keltové
15.10.2019 - písemný test - Pravěk
24.9. 2019 - písemný test - úvod do dějepisu, časová osa, periodizace (století - procvičování drillandskill.com)
20.9. 2019 - zkoušení - úvod do dějepisu, časová osa, periodizace
13.9. 2019 - zkoušení - úvod do dějepisu; čas