BAKALÁŘI

                  Přihlášení do aplikace Bakaláři kliknutím na odkaz:
            https://bakalari.zstuchlovice.cz
 
 
Jak si stáhnout a přihlásit se do mobilní aplikace:

Co je elektronická žákovská knížka?

Webová aplikace, internetová žákovská knížka

Internetová žákovská knížka zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žáků, akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod.
Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči. Jedná se např. o omlouvání žáků, hromadné rozeslání pozvánek (s dokonalou zpětnou vazbou o tom, kdo ještě zprávu nečetl), předávaní výukových materiálů studijním skupinám, vytváření anket apod.
Jako rodiče budete operativně  informováni o dění ve škole, a to nejen na třídních schůzkách. Můžete  včas reagovat na případný špatný prospěch svého dítěte, hodiny zameškané bez vašeho vědomí, na kázeňské prohřešky apod.

K aplikaci se můžete přihlásit přes internet, nebo si stáhnout aplikaci do mobilu. Návod na přihlášení je zde:

přihlášení_bakaláři.pdf (784675)

přihlášení_bakaláři.docx (472934)Více zde: https://www.zstuchlovice.cz/news/prechod-na-elektronickou-zakovskou-knizku-od-20-9/

Co je elektronická žákovská knížka?

Webová aplikace, internetová žákovská knížka

Internetová žákovská knížka zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žáků, akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod.
Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči. Jedná se např. o omlouvání žáků, hromadné rozeslání pozvánek (s dokonalou zpětnou vazbou o tom, kdo ještě zprávu nečetl), předávaní výukových materiálů studijním skupinám, vytváření anket apod.
Jako rodiče budete operativně  informováni o dění ve škole, a to nejen na třídních schůzkách. Můžete  včas reagovat na případný špatný prospěch svého dítěte, hodiny zameškané bez vašeho vědomí, na kázeňské prohřešky apod.

K aplikaci se můžete přihlásit přes internet, nebo si stáhnout aplikaci do mobilu. Návod na přihlášení je zde:

přihlášení_bakaláři.pdf (784675)

přihlášení_bakaláři.docx (472934)Více zde: https://www.zstuchlovice.cz/news/prechod-na-elektronickou-zakovskou-knizku-od-20-9/
 
Jak omluvit absenci dítěte přes Bakaláře: