INFO

UPOZORNĚNÍ
Dětem byla předána přihláška na plánovaný tematický výlet do Přerova nad Labem, který se koná 6.12.2019. Informace k odjezdu jsou na přihlášce.                                                                                            vedoucí vychovatelka M. Rabasová