BAREVNÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA
TUCHLOVICE

Školní 277, Tuchlovice 273 02

Kontakt na školní družinu:
734 335 218

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ROK 2018/2019

1. Školní družina
je určena primárně pro žáky 1., 2. a 3. třídy, poté pro žáky 4. a 5. ročníků.
Její kapacita je omezena počtem maximálně 90 dětí, který nelze překročit.

2. Do školní družiny se budou přijímat jen děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni. Pouze v případě nenaplnění dané kapacity můžeme přijmout ostatní děti.

3. Přijmutí žáka do školní družiny bude upřednostněno těm, kteří budou mít celotýdenní docházku v plném režimu minimálně 3 dny v týdnu.

4. Zápisní lístek, prosím, předejte do školní družiny nejpozději do středy 7. 9. 2018.

5. Provoz školní družiny: ranní provoz - od 6.30 hod. do 7.30 hod., odpolední provoz - od 11.25 hod. do 16.30 hod.                 
páteční provoz - vzhledem k přírodovědným a vlastivědným aktivitám bude možné vyzvedávat děti do 13.00 hod. nebo po návratu z vycházky v 15.00 hod.

Žáci prvních tříd budou předáni do školní družiny paní vychovatelce hned po skončení vyučování.

6. Změnu odchodu dětí z družiny je nutno nahlásit rodiči vždy písemně a to v jakémkoliv případě uvolnění.
Nelze uvolňovat děti na základě telefonického hovoru.

7. Při vyzvedávání dítěte ze ŠD není možné domlouvat pozdější termíny odchodu na žádost dítěte.

8. Poplatek za celodenní provoz školní družiny je 80 Kč měsíčně na dítě. V případě ranního provozu činí poplatek 30 Kč, v případě odpoledního provozu 75 Kč na měsíc. Úhrada poplatků je vždy za pololetí (září - leden, únor - červen).

Platby činí: ranní provoz - 150 Kč, odpolední provoz - 375 Kč, celodenní provoz 400 Kč. Příslušnou částku předejte prosím vychovatelce Vašeho oddělení.

9. Příspěvky na výtvarné materiály ve výši
200 Kč budou splatné do konce září 2018 a do konce února 2019.     
                            

 
 Školní družina:   Martina Silná - vedoucí vychovatelka

                                 Renata Sedláková Tichá  - vychovatelka

                                 Kateřina Fialová - vychovatelka