Aktuality

Projektový den republiky

Projektový den na naší škole Dne 31.října proběhl na základní škole projektový den připomínající sté výročí založení Československa. Žáci prvního stupně pracovali ve skupinách, kde se seznamovali s životem obyvatel naší republiky před sto lety a jednoduchou formou také s událostmi a...
Celý článek

Fotografování žáků 1. - 3. třídy s vánoční tématikou

V pátek 2.11. nabízí firma Photodienst fotografování vašich dětí. Níže se podívejte, jak by kolekce fotografií mohla vypadat. Potvrďte prosím svým třídním učitelkám přes Bakaláře, zda souhlasíte s fotografováním vašich dětí. Technicky to vypadá tak, že dostanete celou kolekci fotografií domů a...
Celý článek

veletrh vzdělávání

Veletrh celoživotního vzdělávání 10. října jsme s žáky 9. a 8. třídy navštívili Veletrh celoživotního vzdělávání, který tradičně hostil Dům kultury v Kladně. Představují se zde nejen školy ze Středočeského kraje, ale často i z celé republiky, a představují nejrůznější, často velmi...
Celý článek

Ztráty a nálezy

V ředitelně školy naleznete svazek klíčů, kde jsou i autoklíče.  Doufám, že se majitel přihlásí. Foto níže. J. Bejček  
Celý článek

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY I. a II.STUPNĚ

Vyhlašujeme soutěž o nejlepší plakát ke stému výročí vzniku republiky. Minimální formát  A3. Technika libovolná. Uzávěrka soutěže je v pátek 26.10. 2018. Svá díla odevzdávejte u Mgr. Pavlíny Opatrné nebo Mgr. Kamily Novotné. Výstava nejlepších děl a vyhlášení výsledků soutěže proběhne na...
Celý článek

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

V souladu se zněním zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167 a na základě Volebního řádu ŠR při ZŠ Tuchlovice, okres Kladno,  proběhly ve čtvrtek 20.9.2018 od 15.30 do 18.00 hodin v prostorách  budovy...
Celý článek