Aktuality

Fotografování žáků 1. - 3. třídy s vánoční tématikou

V pátek 2.11. nabízí firma Photodienst fotografování vašich dětí. Níže se podívejte, jak by kolekce fotografií mohla vypadat. Potvrďte prosím svým třídním učitelkám přes Bakaláře, zda souhlasíte s fotografováním vašich dětí. Technicky to vypadá tak, že dostanete celou kolekci fotografií domů a...
Celý článek

veletrh vzdělávání

Veletrh celoživotního vzdělávání 10. října jsme s žáky 9. a 8. třídy navštívili Veletrh celoživotního vzdělávání, který tradičně hostil Dům kultury v Kladně. Představují se zde nejen školy ze Středočeského kraje, ale často i z celé republiky, a představují nejrůznější, často velmi...
Celý článek

Ztráty a nálezy

V ředitelně školy naleznete svazek klíčů, kde jsou i autoklíče.  Doufám, že se majitel přihlásí. Foto níže. J. Bejček  
Celý článek

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY I. a II.STUPNĚ

Vyhlašujeme soutěž o nejlepší plakát ke stému výročí vzniku republiky. Minimální formát  A3. Technika libovolná. Uzávěrka soutěže je v pátek 26.10. 2018. Svá díla odevzdávejte u Mgr. Pavlíny Opatrné nebo Mgr. Kamily Novotné. Výstava nejlepších děl a vyhlášení výsledků soutěže proběhne na...
Celý článek

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

V souladu se zněním zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167 a na základě Volebního řádu ŠR při ZŠ Tuchlovice, okres Kladno,  proběhly ve čtvrtek 20.9.2018 od 15.30 do 18.00 hodin v prostorách  budovy...
Celý článek