Alergeny

Nařízení o poskytování informací o potravinách 1169/2011 EU, čl. 44/21 odst. 1 a) s platností od 13.12.2014

Nařízení se vztahuje na produkty ve veřejném stravování (restaurace, jídelny, nemocnice, rychlé občerstvení, prodejny potravin, pekárny...).
Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které u přecitlivělých jedinců způsobují nepřiměřenou reakci imunitního systému.
Alergická reakce se projevuje okamžitě při styku s určitou potravinou (kýchání, svědění, kopřivka, nadýmání, křeče, průjem zpravidla do jedné hodiny po požití).
EU specifikovala 14 hlavních alergenů. Na jídelníčku budou alergeny vyznačené číslem. Seznam alergenů včetně jejich číselných kódů bude vyvěšen ve školní jídelně.
Toto značení je povinné ze strany stravovacího zařízení a má funkci pouze informační. Jídelna nebude brát zřetel na přecitlivělost jednotlivých strávníků. Toto si musí každý ohlídat sám.