Info pro rodiče

Vážení  rodiče,

Vzhledem k růstu cen potravin, dochází  od  1. 9. 2019 k  navýšení  stravného v naší školní jídelně. Zvýšení  je v souladu s platnou vyhláškou č. 107/2005 Sb. / poslední aktualizace v roce 2017 /.

Bez tohoto opatření  by jídelna nebyla  schopna  dodržovat  spotřební  koš a vařit z kvalitních a hlavně čerstvých potravin. K poslednímu  navýšení  stravného došlo v roce 2012.

Ceny potravin se od této doby výrazně změnily. Pro jednotlivé věkové kategorie to představuje navýšení o 2 kč na oběd.

Věkové kategorie   : 

původní cena:                     nově:                                                                

  7  -  10 let       22,--        7 - 10 let   24,--                                       

11  -  14 let       24,--        11 - 14 let  26,--                                     

15 let  a více    25,--         15 a více   27,--                                     

 

Cizí strávníci   50,--

 

Pro strávníky, kteří  mají  nastaveno  inkaso  je potřeba  navýšit částku  -  tzn. ze 600 na 700,-- Kč.