Objednávání obědů a výběr jídel

* Výběr jídel na každý další měsíc je možno objednat na webovkách strava.cz, nebo přímo čipem ve školní jídelně prostřednictvím  objednávacího terminálu

* Jídelníček na každý další měsíc je zveřejněn nejpozději 5 dní před následujícím měsícem.

* Výběr ze dvou jídel na úterý a čtvrtek: ve středu do 13:30 možnost vybrat oběd na úterý

                                                                  v pondělí do 13:30 možnost výběru na čtvrtek

* Odhlášení obědů pro konkrétní den, nejpozději do 7:30 daného dne. Buď na strava.cz, nebo čipem na terminálu v jídelně

                                     vedoucí školní jídelny