O základní škole

Naše škola sídlí v pavilonovém areálu, který má v těsné blízkosti venkovní sportovní areál, tělocvičnu, krytý bazén a mateřskou školu.

Ve škole je 17 učeben, dílny pro pracovní činnosti, učebna pro chemii a fyziku a také  učebna pro výuku informatiky. V pavilonu, kde je jsou tři učebny pro školní družinu je také kulturní sál s divadelním podiem, osvětlením...

Žákům je k dispozici školní  jídelna, s kapacitou 300 obědů denně.  Tři  oddělení školní družiny pro děti prvního stupně mají kapacitu 90 míst.

Ředitel školy :                        Mgr. Jan Bejček
Zástupkyně ředitele:            Mgr. Martina Holečková
Vedoucí školní jídelny:       Dagmar Sláničková
Vedoucí vychovatelka:        Martina Silná