orientační plánek

Pavilon 1.                              Tělocvična    

Pavilon 2.            přízemí:     učebna HV ( 7.třída)

                                              učebna NJ ( 9.B třída)

                                              učebna MA (9.A třída)

                  1.patro:      učebna DĚ 

                                     učebna AJ (6.A třída)

                                     učebna MA (6.B třída)

Pavilon 3.            přízemí:     učebna 2.A. třída

                                              učebna  1. třída

                                              učebna 3.B třída

                            1.patro:      učebna  5.A třída

                                              učebna 4.třída

                                              učebna 5.B třída

Pavilon 4.            přízemí:     učebna 3.A třída

                                              kacelář výchovné poradkyně

                                              oddělení družiny 1.

                                              oddělení družiny 2.

                             1.patro:     oddělení družiny 3.

                                              kulturní sál

Pavilon 5.            přízemí:     jídelna a kuchyně

                             1.patro:    sborovna

                                              ředitelna

                                              učebna počítačů

Pavilon 6.            Přízemí:     učebna VV (8. třída)

                                               učebna dílen

                  1.patro:       učebna 2.B třída

                                     učebna FY, CHE, PŘ