orientační plánek

Pavilon 1.                              Tělocvična    

Pavilon 2.            přízemí:     učebna HV ( 6.Atřída)

                                              učebna NJ

                                              učebna MA

                  1.patro:      učebna DĚ ( 8.třída)

                                     učebna AJ (7.A třída)

                                     učebna MA (6.B třída)

Pavilon 3.            přízemí:     učebna 3.A. třída

                                              učebna  2. třída

                                              učebna 4.B třída

                            1.patro:      učebna  1.A třída

                                              učebna 5.třída

                                              učebna 1.B třída

Pavilon 4.            přízemí:     učebna 4.A třída

                                              kacelář výchovné poradkyně

                                              oddělení družiny 1.

                                              oddělení družiny 2.

                             1.patro:     oddělení družiny 3.

                                              kulturní sál

Pavilon 5.            přízemí:     jídelna a kuchyně

                             1.patro:    sborovna

                                              ředitelna

                                              učebna počítačů

Pavilon 6.            Přízemí:     učebna VV (9. třída)

                                               učebna dílen

                  1.patro:       učebna 3.B třída

                                     učebna FY, CHE, ( 7.B třída)