7.A V PROTIDROGOVÉM VLAKU A NÁRODNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNĚ

17. 2. 2016 jsme se, tradičně vlakem, vydali do Prahy - Dejvic, abychom prozkoumali útroby střbrného vlaku, vlaku proti drogám. Uvnitř jsme byli svědky Marcelova životního příběhu, kdy se od cigaret a alkoholu s kamarády postupně propracoval až k závislosti na tvrdých drogách. Což ho nakonec stálo život a zničil přitom i dost životů kolem sebe. Postupně jsme procházeli vágóny a vždy chvíli sledovali film na plátně. Jakmile skončila nějaká část filmu, plátno se vysunulo nahoru a my se najednou octli v tom samém baru, u stejné dopravní nehody, ve vězení, drogovém doupěti nebo v policejní vyšetřovně, tak jak jsme viděli ve filmu. Tím pádem byly naše zážitky chvílemi až nepříjemně realistické. Drogová prevence je velmi důležitá, a tak doufám, že dnešní návštěva přispěla alespoň u některých k tomu, že dojde-li v reálném světě na setkání s drogou, řeknou důrazné NE.

V 11.15 hod jsme měli objednanou prohlídku Národní technické knihovny. Ta od roku 2009 sídlí v architektonicky velmi zajímavé budově v Dejvicích. Prohlédli jsme si knihovnu pěkně od šestého patra až do přízemí, seznámili se s nabídkou pro čtenáře, zkusili si výpůjčit i vrátit knihu. A kdo by to byl řekl, v knihovně jsme si mohli i postavit bábovičky z písku, jak můžete vidět ve fotogalerii.

Mgr. Olga Kačenková