CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE PRO ŠK. ROK 2018/19 + PLÁN AKCÍ 2018/2019