CHYSTANÉ PROJEKTY

Rád bych vás seznámil s tím co výhledově chystáme za velké projekty ve škole:

1) Žáci naší školy se konečně dočkají nových uzamykatelných šatních skříněk na osobní věci.

2) Máme podanou žádost o dotaci na rekonstrukci čtyř odborných učeben. Dvě jazykové učebny, učebna přírodních věd a školní dílny. Zažádáno máme u IROP výzva 47 v celkové výši přesahující 3mil. korun

3) V záložce PROJEKTY se můžete blíže seznámit se studií na rozšíření školní jídelny, tak aby vyhovovala nárůstu strávníků.

4) Rovněž v záložce PROJEKTY se seznamte se studií na nový pavilon ZŠ. Žádost o dotaci bychom měli podat začátkem srpna. Výstavbou nového pavilonu bychom vyřešili problém zkapacitnění naší školy.