Den učitelů 28.3.

Zástupci žáků v žákovském parlamentu vymysleli, že ve středu 28. 3.  na den učitelů vezmou výuku do svých rukou. V některých třídách se s vyučujícími jednotlivých předmětů domluvili na přípravě vlastní hodiny a výuku jednotlivých předmětů si potom mezi sebou rozdělili. Měli tak možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jak může být učitelské povolání náročné.

V každém školním pavilonu byly také umístěny schránky, které vyrobili zástupci parlamentu z 3.B, do kterých mohli žáci vhodit vzkaz nebo poděkování svému oblíbenému učiteli. Naše nové "učitele" uvidíte na fotkách níže.

           Pavla Frolíková a Kamila Novotná