DEN ZEMĚ

Den Země je věnovaný Zemi, který sekaždoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. V naší škole je tato tradice dlouhodobě podporována. Níže pár fotografií, z výstavy o globálních problémech jak je zpracovaly děti ze třetí třídy.

V neděli 22. 4. proběhla celosvětová oslava "Den Země". V rámci tohoto dne jsem se svou třídou 6.A vyrazil na dvouhodinový úklid Tuchlovic. Vyšli jsme od školy směrem ke kapličce, kde jsme se poprvé zastavili na delší dobu. Našli jsme různé poklady - kusy železa, lahve od alkoholu, papíry, dráty a mnoho dalších věcí. Na nepořádek padl jeden velký pytel. Poté jsme pokračovali směrem k haldě, kde jsme na "náměstíčku" před ní posbírali další věci - opět to vyšlo na veliký odpadkový pytel. Poslední dvě zastávky byly u dětského hřiště a tenisových kurtů.

Přestože jsme našli odpadků poměrně dost, musím říci, že jsme to očekávali daleko horší. Děti vzkazují, že vás chválí a také přidávají jeden vzkaz:  "Lidé, vyhazujte odpadky tam, kam patří..."

 

                                                                                               Mgr. Arnošt Reckziegel, třídní učitel 6.A