Dobrý skutek

Děkujeme rodičům, kteří podpořili zakoupením výrobků vánoční jarmark v naší škole. Snažíme se vychovávat děti tak, aby nebyly lhostejné k problémům druhých. A proto (stejně jako každý rok) i letos věnovali žáci část výdělku na dobrou věc - tentokrát jsme pomohli dětem nemocným cystickou fibrózou.