Elixír do škol - zkvalitnění výuky fyziky

Vážení rodiče,
s potěšením Vám oznamuji, že třídy třídy druhého stupně budou v letošním školním roce zapojeny do projektu Elixír do škol, financovaného Nadací Depositum Bonum, který se zaměřuje na zkvalitnění výuky fyziky v českých školách. V rámci projektu Tandemy 2.0 získá naše škola asistenta do hodin fyziky, který bude spolupracovat s paní učitelkou Mgr. Olgou Kačenkovou. Společně budou připravovat výuku, experimenty a zajímavé pokusy. Asistenti jsou studenti učitelství fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK, kteří chtějí své nadšení pro fyziku předávat dále.
Cílem tohoto unikátního projektu je zatraktivnit výuku fyziky a zájem dětí o ni. Naše škola je jednou ze 17 škol v České republice, které se projektu Tandemy účastní. Součástí projektu bude i zjišťování názoru žáků na výuku a na projekt jako takový.
Nadace Depositum Bonum byla založena Českou spořitelnou, která do ní převedla 1,45 miliardy Kč z nevyzvednutých anonymních vkladních knížek. Nadace si klade za cíl zvýšit zájem dětí o technické a přírodovědné obory a zlepšit kvalitu jejich výuky, posílit prestiž profese učitele a zvýšit povědomí o klíčovém významu školství pro budoucnost země. Více informací o Nadaci se můžete dozvědět na www.nadacedb.cz.
Vážení rodiče, věřím, že projekt přispěje k tomu, aby se Vašemu dítěti na naší škole ještě více líbilo. V případě jakýchkoli dotazů neváhejte prosím kontaktovat Mgr. Olgu Kačenkovou, vedení školy, či paní RNDr. Irenu Dvořákovou, Ph.D. (irena.dvorakova mff.cuni.cz), která je hlavním metodikem projektu a na kterou rovněž směřujte Vaše případné komentáře k fungování a zacílení projektu.
S pozdravem, Mgr. Jan Bejček