Info o školní družině

* dne 3. 9. 2018 provoz školní družiny nezahájen
* prosíme, vyzvedněte si přihlášky ve školní družině (nejlépe 3. 9. 2018)
* prosíme, zajistěte dětem obědy
* provoz školní družiny zahájen 4. 9. 2018 na základě řádně vyplněného zápisního lístku
* čas provozu školní družiny podle rozvrhů 1. - 3. tříd, denně do 16. 30 hod.
* ZMĚNA!!! VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD LZE POUZE DO 13. 00 HODIN , POTÉ AŽ V 15. 00 HODIN!
              vedoucí ŠD Martina Silná