informace pro rodiče ze dne 12.3.

Koronavirus - důležité informace

 

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19, předkládáme důležité informace:

 

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních škol je k nahlédnutí Informace ČSSZ pro rodiče a školská (obdobná) zařízení, jak zákonní zástupci žáků mohou uplatnit nárok na ošetřovné. Z uvedeného postupu jednoznačně vyplývá, že žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy vydává škola, kterou dítě navštěvuje.

 

Škola bude uzavřena i pro nasmlouvanou doplňkovou činnost (pronájem Tv a učeben).

 

V případě zájmu o čerpání ošetřovného, napište žádost na  zs.tuchlovice@volny.cz (nezapoměňte uvést jméno, příjmení a třídu žáka) a potvrzený formulář žádosti o ošetřovné vám bude zaslán zpět.

 

Na základě mimořádného opatření, které je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, je výuka až do odvolání přerušena. V provozu rovněž nebude školní jídelna ani školní družina. Obědy budou žákům vždy automaticky odhlášeny. Kompletní informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol jsou k nahlédnutí zde.

 

Výuka žáků bude zajištěna v týdnu od 16. 03. 2020 přes informační systém Bakaláři.

Další informace lze telefonicky získat u Krajské hygienické stanice Středočeského kraje na čísle: +420 736 521 357

 

Základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů.

 

Jako edukační pomůcka byl zaslán informační leták, který vydal Státní zdravotní ústav a je k nahlédnutí zde.

 

Důležité odkazy

Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy

Ministerstvo zdravotnictví

Státní zdravotní ústav

Ministerstvo zahraničních věcí

Hygienické stanice a zdravotní ústavy