Jak předejít šíření epidemie COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2

Vážení rodiče, jsou před námi jarní prázdniny. Po konzultaci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje předkládám závěr jak předejít šíření epidemie COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2

  1. JAK SE CHRÁNIT
  • dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou
  • pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest
  • používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
  • jedinci,kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak,  aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí
  1. NÁVRAT Z OHROŽENÝCH OBLASTÍ
  • V případě, že se vracíte po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie, jste povinni po návratu kontaktovat  Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje. Telefon: 736 521 357, 234 118 111 požadovat přepojení na epidemiologické oddělení, kde vám sdělí případné opatření.

Děkuji za pochopení a respektování těchto pravidel a nařízení Mgr. Jan Bejček