Jak si osmáci hráli

6. 6. 2017 se 8.A vydala vlakem na výlet do Prahy. V Malostranské besedě jsme si na výstavě Magické vikýře - Play hráli s různými objekty, které využívají zákonů akustiky, optiky či mechaniky. Vyzkoušeli jsme netradiční hudební nástroje, zpožděnou ozvěnu, štětcem jsme kreslili světelnou kresbu, zasportovali jsme si na varhanním kole či se podívali periskopem na ulici. Koho zajímalo, jak zní kytara uvnitř, mohl strčit hlavu do kajaku opatřeného strunami. Posvačili jsme mezi pávy ve Valdštejnské zahradě a prohlédli si informační panely k operaci Anthropoid u metra Malostranská. Další hraní nás čekalo na workshopu k výstavě Magdalény Jetelové Doteky doby ve Veletržním paláci. Na několika stanovištích v ateliéru dostali žáci prostor pro vlastní kreativitu a jimi vytvořené objekty, využívající světla, stínu či zrcadlení, měli také nafotit. Společně jsme si pak umělecké fotografie s lektorkou prohlédli a okomentovali. Následovala komentovaná prohlídka výstavy děl Magdalény Jetelové. Poté jsme si již samostatně prohlédli další díla ze sbírek Národní galeriie. Kulturně nasyceni jsme nasytili ještě žaludky a vydali se k domovu. Více fotek ve fotogalerii.

Mgr. Olga Kačenková