MATEMATIKA

V záplavě zpráv o různých akcích bych ráda přidala pár fotek z běžné výuky matematiky. V sedmých třídách jsme minulý týden nejen teoreticky, ale i prakticky zkoumali měřítko a plán mapy. V šesté třídě bádáme nad krychlí a kvádrem - ze všech možných úhlů pohledu. Děti si doma vyrobily 1 m2 a ve třídě nám pak vznikl i 1 m3 . Pokud šesťáci přijdou domů s žádostí napustit si vanu a vykoupat se, prosím rodiče, aby jim vyhověli. Dost možná totiž plní dobrovolný domácí úkol - zjistit objem vlastního těla (a případně i finanční náklady na experiment).

Mgr. Olga Kačenková