Měření času

Musím moc pochválit žáky 6.A za jejich velmi akční přístup v hodinách fyziky. Vyprávěli jsme si o způsobech měření času v historii a dobrovolným domácím úkolem přes vánoční prázdniny bylo nějaké "hodiny" vyrobit. A dočkala jsem se opravdu širokého spektra hodin - netradičních vodních, přesýpacích (s různým materiálem uvnitř), ohňových i svíčkových. Nám čas v hodinách ubíhá velmi rychle :-)

Mgr. Olga Kačenková