MIMOŘÁDNÝ ÚPĚCH

Velice rádi slyšíme od našich žáků, že dosahují úspěchy v mimoškolní činnosti na sportovním i kulturním poli. Rád bych se s vámi podělil  o mimořádný sportovní úspěch naší žákyně na Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku 2019. Se sestavou "Car race" obsadily starší dívky třetí místo na ME v polském Krakově. Johance moc blahopřeji a přeji další sportovní úspěchy. J. Bejček