Návštěva Planetária

V červnu deváťáci zakončili výuku fyziky návštěvou Planetária v Praze, kde zhlédli výukový pořad "Noční obloha", který byl věnován probíranému učivu astronomie. Dozvěděli jsme se, jaká souhvězdí jsou typická pro každé roční období, která hvězda je nejblíže Zemi, co je to galaxie a jak se měří vzdálenost ve vesmíru. Náš výukový den jsme ukončili prohlídkou mořského života v "Mořském světě".

                                                                                                                                                                                                   Mgr. Jitka Kottová