Návštěva Pražského hradu 8.A, 8.B

V úterý 12.11. se žáci osmých tříd vydali na Pražský hrad. Vyrazili jsme z Tuchlovic v 8:00 a hustou pražskou dopravou se
dostali na místo kolem 9:30. Již v tuto brzkou hodinu
jsme zde potkávali spoustu turistů.

S naší úžasnou paní průvodkyní jsme nejprve zavítali do Chrámu sv. Víta, kde jsme absolvovali hodinovou prohlídku.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavého o
historii, mýtech a faktech spojených s touto úžasnou stavbou. Poté, již bez průvodce, jsme se přesunuli do Starého královského paláce, kde
jsme navštívili Starou sněmovnu a také slavný Vladislavský sál, kde se konají různá důležitá setkání a ceremoniály.

Další zastávkou byla velice povedená výstava, která se týkala historie Pražského hradu. Interaktivní tabule, staré zbraně, dobové oblečení, starobylé výrobky a
další zajímavé věci - to
vše jsme zde mohli vidět.

Bazilika
sv. Jiří, kterou jsme navštívili vzápětí, nám ukázala jiný stavební styl oproti Chrámu sv. Víta. Poté jsme prošli Zlatou uličkou, prohlédli si krásné dílničky, které zde dříve byly, a
výlet jsme zakončili prohlídkou věže Daliborka, kde jsme si mohli
prohlédnout různá mučící zařízení.

                                                     Mgr. Arnošt Reckziegel