Návštěva Židovského muzea v Praze

15. 10. 2015 navštívili žáci 7.A, 7.B a 9.A se svými třídními učitelkami Židovské muzeum v Praze. Ve dvou skupinách s průvodci jsme si prohlédli Maiselovu synagogu, Pinkasovu synagogu, Starý židovský hřbitov, Klausovou synagogu, Obřadní síň, Staronovou synagogu a Španělskou synagogu. Během dvou a půl hodinového výkladu měli zájemci možnost dozvědět se mnoho zajímavostí z historie, objasnit si význam některých hebrejských slov, či poznat blíže tradiční židovské náboženské rituály. Na mnohé žáky silně zapůsobila jména všech Židů, kteří se stali oběťmi nacistické zvůle, napsaná na zdech Pinkasovy synagogy nebo výkresy dětí z Terezína. Někteří účastníci výletu budou jistě doufat, že se jim splní přání, které vložili pod kamínek na náhrobku rabiho Löwa.  

Mgr. Olga Kačenková