Parkourové klání

V příštím školním roce se mohou naši žáci těšit na nové parkourové hřiště. Proto malé děti na 1.stupni již začaly trénovat. V měsíci květnu si téměř všechny třídy poměřily síly a otestovaly si svou obratnost, zatím na provizorní dráze v tělocvičně. S velkým nadšením zdolávaly děti různé překážky. A ty, které právě nesoutěžily, hlasitě fandily! To nás, dospělé, utvrdilo v tom, že postavit nové parkourové hřiště je skvělý nápad!  Mgr. Irena Lažanová