PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Z prvňáčků rytíři řádu čtenářského

Na Obecním úřadu v Tuchlovicích proběhla v úterý 11.6.2019 velká slavnost, byli pasováni žáci z obou prvních tříd na rytíře řádu čtenářského. Museli nejprve prokázat, že opravdu umějí číst, potom složit slavnostní slib, pak je král s královnou pasovali a ozdobili šerpou. Nakonec byli ještě obdarováni krásnou knihou a čestným průkazem do místní knihovny.  Mgr. J. Fialová