poděkování sponzorům

Velké poděkování

Školní družina ZŠ Tuchlovice moc děkuje rodině Moravcových za sponzorský dar v podobě hraček z Lega. Další velké poděkování patří panu Ryvolovi za zprostředkování sponzorského daru  od firmy Lego se sídlem v Kladně. Stavebnice byly rozděleny do všech oddělení školní družiny a část do třídy 1.B.                                                                                                                                                                                                                                                              Vychovatelky ŠD -  červen 2019