PŘECHOD NA ELEKTRONICKOU ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU OD 20.9.

Webová aplikace, internetová žákovská knížka

Internetová žákovská knížka zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žáků, akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod.
Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči. Jedná se např. o omlouvání žáků, hromadné rozeslání pozvánek (s dokonalou zpětnou vazbou o tom, kdo ještě zprávu nečetl), předávaní výukových materiálů studijním skupinám, vytváření anket apod.
Jako rodiče budete operativně  informováni o dění ve škole, a to nejen na třídních schůzkách. Můžete  včas reagovat na případný špatný prospěch svého dítěte, hodiny zameškané bez vašeho vědomí, na kázeňské prohřešky apod.

K aplikaci se můžete přihlásit přes internet, nebo si stáhnout aplikaci do mobilu. Návod na přihlášení je zde:

přihlášení_bakaláři.pdf (784675)

přihlášení_bakaláři.docx (472934)

Jak napsat např. omluvenku.....naleznete v záložce BAKALÁŘI na levé liště.

                                                     Těším se na spolupráci Mgr. Jan Bejček