Připluli Vikingové

Divoké severní větry zanesly do naší tělocvičny vikingskou loď. Se zdobenou přídí, ověšena barevnými štíty, vábila oči všech dětí, které se na ni a na představení skupiny Pernštejni přišly podívat.  Byl to skutečně zážitek – dva udatní bojovníci nám vysvětlili nejen to, kdo Vikingové byli, ale i jak se oblékali a jak bojovali. To si mohly děti vyzkoušet i samy, když dostaly přilby a štíty a naučily se vytvořit obrannou i útočnou formaci. Dokonce se i nalodily na palubu, a když zadul vítr do plachet, skoro jsme se báli, že nám odplují. 

To se naštěstí nestalo, ale věříme, že si nejen ony odnesly z vystoupení pěkné zážitky a spoustu zajímavých informací. 

Mgr. Pavlína Opatrná