Přístavba jídelny, nové učebny a výstavba nového pavilonu

Nová přístavba školní jídelny je dokončena. Sice ještě chybí okolní úprava zeleně, která čeká na jaro, ale v úžasně zvětšené a prosvětlené jídelně se dětem líbí a nesrovnatelně se zvedla kultura stolování. Ale tím stavební úpravy ve škole neskončily. Přes jarní prázdniny jsme zrekonstruovali dvě odborné učebny. Jedná se o učebnu výtvarné výchovy a zeměpisu. Jsou položené nové podlahy, učebny jsou vybaveny novým nábytkem na míru a také dostaly novou barevnou tvář. Velmi účinné jsou blackoutové závěsy, které umožňují práci na interaktivní tabuli i při zvýšeném osvětlení. Ostatně nové triptychové tabule společně s interaktivním projektorem umožňují různá "didaktická kouzla" :-) Zároveň jsme přes jarní prázdniny zrekonstruovali kabinety chemie a jazyků, další dva budeme rekonstruovat v následujících 14 dnech. Tou největší změnou, která je patrná v areálu školy, je prostor výstavby nového pavilonu. Plánovaný termín dokončení je leden 2020. Do té doby mohou žáci o přestávkách sledovat online " jak se staví sen".

        Na pár fotografiích níže můžete vidět ochutnávku toho, co se u nás ve škole mění. Aby nezůstalo jen u fotografií, jste srdečně zváni na Den otevřených dveří 9.4.2019 od 17. do 19. hodin v naší škole. Co na vás všechno čeká, to se dozvíte ze samostatné záložky.    Mgr. Jan Bejček

Nová přístavba jídelny

zakládání staveniště nového pavilonu

Cílový stav leden 2020