Projektový den "Kniha" a beseda s Pavlem Čechem

24. 5. 2017 jsme se ve škole věnovali tématu Kniha. První stupeň si připravil aktivity po třídách, na druhém stupni byla možnost zapsat se do mnoha dílen, podle svého zaměření a chuti tvořit. V jednotlivých dílnách se například namlouvala audiokniha, poslouchala profesionály namluvená literární díla,  porovnat děti mohly knihu a podle ní vytvořený film. Velkému zájmu se těšila dílna ilustrátorská, kde se žáci seznámili s typickými pracemi předních českých ilustrátorů a sami si vybraný text zkusili ilustrovat. Na počítačích žáci vyhledávali informace na téma "nej" v knižním světě - kniha nejmenší, nejtlustší, nejčtenější atd. Ve dvou blocích s dětmi besedovali i kronikářka Tuchlovic paní Helena Sokolová a kronikář Lán pan Václav Vodvářka. V další dílně se dokonce tvořila Školiha (školní kniha). Komu se chtělo jen tak číst, navštívil čítárnu, a kdo chtěl ostatním popovídat o své oblíbené knize a přečíst úryvky, navštívil předčítárnu. V pavilonu vznikla "studna"nebo spíše sloup z knih.

Následující den přijel do školy se žáky pobesedovat malíř, ilustrátor, autor komiksů a autorských knih pan Pavel Čech. Vyprávěl svůj životní příběh, ukázal některé ze svých knih, odpovídal na dotazy publika, předvedl, jak nakreslit dědečka či starého indiánského náčelníka. Poselství, které z jeho milého vyprávění vyplynulo: Cokoliv děláte, dělejte s chutí a naplno, neztraťte zvídavost, touhu se učit a zkoušet nové věci. Nebojte se jít za svým snem. A čtěte knihy, knihy jsou fajn.

Mgr. Olga Kačenková

Fotografie z jednotlivých dílen najdete ve fotogalerii.