Projektový den republiky

Projektový den na naší škole

Dne 31.října proběhl na základní škole projektový den připomínající sté výročí založení Československa. Žáci prvního stupně pracovali ve skupinách, kde se seznamovali s životem obyvatel naší republiky před sto lety a jednoduchou formou také s událostmi a osobnostmi kolem 28. října 1918. 

Žáci druhého stupně zpracovali různá témata, a pak se vzájemně navštěvovali a seznamovali se svou prací.

Žáci 6.A se zaměřili na školu před sto lety. Připravili si krátkou scénku z výuky doplněnou dobovou školní lavicí, výukovým plakátem a dalšími pomůckami. Pro ostatní si také připravili školní historický kvíz. 6.B vizuálně zpracovala historický vývoj našich národních symbolů. Návštěvníci si také mohli vyrobit dobovou kokardu v národních barvách. Žáci sedmých tříd připravili a organizovali spolu s paní uč. Drechslerovou hod na koš (1918 košů) a Cimrmanův běh s kufrem vstříc lepším zítřkům. Někteří si pod vedením paní uč. Šmídové připravili průřez bankovkami a cenami zboží z doby první republiky. Peníze bylo možné utratit v improvizovaném obchodě. K vidění byly také vzácné originální bankovky. Osmá třída se zaměřila na slavné prvorepublikové firmy, kinematografii a výtvarné umění. Devátá třída pracovala na prezentaci osobností 28. října a na zpracování informací o zahraničních legiích. Naši nejstarší žáci také realizovali „motýlí srdce“ v čele budovy tělocvičny a vyrobili placky (vzhled navrhl Jakub Týče), které potom večer dostávali na památku ti, kdo přišli na slavnostní program. Ten byl zahájen v 17 hodin zpěvem školního sboru vedeném Jaroslavou Polákovou, pokračoval úžasnou módní přehlídkou, kterou uspořádala s našimi žáky Ludmila Zusková ze salónu Cakee z Kamenných Žehrovic. Vyvrcholením programu byly dva dobové tance žáků 5. třídy pod vedením Martiny Silné. Součástí večera byla prezentace všech výstupů z jednotlivých dílen a také soutěžní výstava plakátů a známek s tématem vzniku ČSR. Každý příchozí mohl hlasovat pro nejzdařilejší výtvarné dílo. Sešlo se nám 176 hlasů. Vítězství na 2. stupni patřilo Štěpánce Vorlíčkové a na prvním nejvíc zaujala práce Káji Pecháňové.

Výstupy z projektů můžete zhlédnout ve fotogalerii 100 let republiky, která je na stránkách školy.