PRVNÍ POMOC

Ve druhém pololetí se žáci páté třídy v hodinách přírodovědy učili o lidském těle a také se dozvěděli, jak i děti mohou poskytnout první pomoc a zachránit lidský život. Dnes 12. června si mohli žáci v Kladně ověřit své znalosti v praxi. Zúčastnili jsme se akce PRVNÍ POMOC PRO VŠECHNY, kde byly pro žáky připraveny modelové situace různých zranění s odborným výkladem a měli jsme možnost vidět i zásah složek integrovaného záchranného systému.                                                                                            Mgr. Venuše Kratochvílová